06 jun
10:00

Promotie Hannah Jane Gillespie

Promotor: Prof. dr. Tim Dornan

Co-promotores: Dr. Helen Reid (Queen’s University Belfast) Dr. Richard Conn (Ulster University School of Medicine)

Trefwoorden: medische educatie, leren op de werkplek

"Helping students become doctors:
analysing tensions and releasing opportunities in clinical workplaces
"

Dit proefschrift deelt inzichten van patiënten, studenten, clinici en opleiders, die ons samen hebben geholpen meer te begrijpen over hoe studenten leren dokter te zijn. Deze dissertatie heeft tot doel te begrijpen hoe studenten tijdens hun coschappen leren, door een reeks onderzoeksprojecten uit te voeren, die complexe realiteiten aan het licht brachten, en door te proberen dingen te veranderen. Deze dissertatie maakt gebruik van fenomenologie en activiteit theorie, identificeert nieuwe mogelijkheden voor het coschaponderwijs en biedt praktische inzichten in hoe deze gerealiseerd zouden kunnen worden.

Voertaal: Engels

Klik hier voor de live stream.

Lees ook

 • 25 jun
  16:00

  Promotie Anaís Sánchez Castillo

  "Sertraline-mediated Targeting of Serine and Glycine Synthesis in Multimodal Cancer Treatment: The impact of a repurposed drug on cancer cell metabolic adaptations and the tumor microenvironment"

 • 26 jun
  13:00

  Promotie Jerremy Weerts

  "Expanding the Horizon of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction (HFPEF): Advancing Knowledge and Detection Through Novel Approaches"

 • 28 jun
  10:00

  Promotie Wenbo Wu

  "Assessing Cellular Senescence, NAD+ and Ageing in chemotherapy-related side-effects in colorectal cancer survivors"