Ik ben bachelor student

Ben je bachelorstudent en overweeg je om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? Dan heb je op de Universiteit Maastricht verschillende mogelijkheden om je in het docentschap te verdiepen en een lesbevoegdheid te halen. Deze heb je nodig om les te mogen geven. 

Tijdens je bachelor

Tijdens je bacheloropleiding aan de Universiteit Maastricht kun je in een aantal gevallen een educatieve minor volgen. Hiermee kun je direct na je bacheloropleiding lesgeven op het VMBO en in de onderbouw van HAVO en VWO (klas 1, 2 en 3). De Educatieve Minor is een traject van 30 EC dat je in een half jaar volgt. Als je je Minor succesvol afsluit ontvang je een beperkte tweedegraads bevoegdheid, waarmee je kunt lesgeven op het vmbo en in de onderbouw van HAVO en VWO (klas 1, 2, en 3). 

Bekijk het overzicht van Educatieve Minoren die je aan de Universiteit Maastricht kunt volgen.

Als je tijdens je bachelor een andere minor verkiest boven de Educatieve Minor, kun je na je bachelor overwegen om de Educatieve Module te volgen. Dit traject heeft qua programma en omvang dezelfde structuur als de Educatieve Minor.

Na je master

Als je bachelor en vakmaster aansluiten bij een schoolvak, kun je na je master een Eenjarige Educatieve Master volgen. Hiermee behaal je een eerstegraads lesbevoegdheid en mag je lesgeven in:

  • alle klassen van het VMBO, de HAVO en het VWO;
  • het voortgezet speciaal onderwijs;
  • het praktijkonderwijs;
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), waar ook volwasseneneducatie onder valt;
  • het primair onderwijs, mits je een schoolvak geeft dat overeenkomt met een vak dat daar wordt gegeven.

Samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen biedt de Universiteit Maastricht een Eenjarige Educatieve Master aan. Als je vakmaster en -bachelor aansluiten, kun je leraar worden in één van maar liefst 19 schoolvakken. Je volgt één dag per week les op de Radboud Universiteit in Nijmegen en één dag per week op de Universiteit Maastricht. De overige dagen loop je stage op een middelbare school in Limburg. Op de website van de Radboud Universiteit kun je lezen in welke vakken je een eerstegraads lesbevoegdheid kunt volgen.