Educatieve Minor

De Educatieve Minor leidt op tot een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid voor één van de volgende schoolvakken:
 Biologie
 Wiskunde
 Natuurkunde
 Economie
 Scheikunde

Een student die de Educatieve Minor met succes heeft afgerond, mag daarmee in een van deze schoolvakken lesgeven op een middelbare school in de onderbouw van vwo, havo en vmbo-tl (alle leerwegen). 

In de minor komen verschillende rollen van de docent aan de orde: regisseur van het leerproces van leerlingen, vakdidacticus, pedagoog, lid van de schoolorganisatie, en professional.

Voor welke studenten?

De Educatieve Minor is voor derdejaars bachelorstudenten.
 

De Educatieve Minor voor het schoolvak Biologie is toelaatbaar voor:
bachelorstudenten Biomedical Sciences (FHML)
bachelorstudenten Gezondheidswetenschappen - specialisatie Biologie en Gezondheid (FHML)
bachelorstudenten Maastricht Science Programme (FSE)

De Educatieve Minor voor het schoolvak Wiskunde is toelaatbaar voor:
bachelorstudenten Data Science and Artificial Intelligence (FSE)
bachelorstudenten Ba Econometrics and Operations Research (SBE)

De Educatieve Minor voor het schoolvak Economie is toelaatbaar voor:
bachelorstudenten Fiscale Economie (SBE) 
bachelorstudenten Economics & Business Economics (SBE)

De Educatieve Minor voor het schoolvak Natuurkunde is toelaatbaar voor:
bachelorstudenten Maastricht Science Programme (FSE)

De Educatieve Minor voor het schoolvak Scheikunde is toelaatbaar voor:
bachelorstudenten Maastricht Science Programme (FSE)

NB: de Universiteit Maastricht biedt ook een Educatieve Module aan. Dat programma is identiek aan de Educatieve Minor. Het enige verschil is dat je de Educatieve Minor tijdens je bachelor volgt en de Educatieve Module op enig moment ná afronding van je bachelor.

Heb je interesse om leraar te worden? Bij de Universiteit Maastricht bieden we samen met Radboud Universiteit diverse trajecten aan om deze ambitie waar te maken.

UM Rector Magnificus Rianne Letschert praat over de meerwaarde van docenten met een academische achtergrond

Wanneer en waar?

Wanneer?

Van september tot en met januari / plus praktijkstage tot en met juli.

De Educatieve Minor is voltijds programma in het vijfde semester (= periode 1, 2 en 3 van bachelorjaar 3).

De verplichte praktijkstage (werkplekleren) loopt door tot aan het einde van semester zes (= periode 4, 5 en 6 van bachelorjaar 3). Je loopt dus een volledig schooljaar stage gedurende één dag in de week bij een middelbare school, zodat de benodigde leservaring wordt verworven.

Waar?

De Educatieve Minor wordt georganiseerd door de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht (UM), in nauwe samenwerking met de Fontys Leraren Opleiding in Sittard (FLOS) en Tilburg (FLOT).

De fysieke bijeenkomsten vinden voor een groot deel plaats binnen de UM en incidenteel bij de FLOS. De praktijkstage wordt gelopen op de diverse middelbare scholen in de provincie Limburg of Brabant; je kunt je voorkeur aangeven voor de regio/stad waar je deze stage loopt. 

Curriculum

  • Periode 1, 2, en 3 (9 ECTS): Introductie en Werkplekleren (EDM3011)
  • Periode 4, 5 en 6 (5 ECTS): Verlengd Werkplekleren (EDM3001)

Aanmelden

 Deadline voor aanmelden: 31 mei 2024 (let op: niet voor Biologie! Klik hier voor info over aanmelden en deadline)


 Aanmeldprocedure voor UM-FHML-studenten (BBS en GW-specialisatie BGZ): 
- meld je aan via FHMLweb (kies: Educatieve Minor)
- stuur een e-mail naar de toelatingscommissie waarin je aangeeft welke bachelor je volgt, voor welk schoolvak jij je wilt aanmelden en in welke regio/stad je bij voorkeur de praktijkstage loopt.

 Aanmeldprocedure voor niet-UM-FHML-studenten: 
- meld je aan via Special Course Approval in de Student Portal (MyCourses > Add/remove Course > Special Course Approval). Kies: Educatieve Minor / code EDM3000 (hierbij aanvinken dat dit wordt aangevraagd bij de eigen opleiding)
- stuur z.s.m een e-mail naar de toelatingscommissie waarin je aangeeft welke bachelor je volgt, voor welk schoolvak jij je wilt aanmelden en in welke regio/stad je bij voorkeur de praktijkstage loopt.