Wat is de AWDZ eigenlijk? ‘Wat ons onderscheidt, is de verbindingen die we maken tussen de verschillende lijnen van zorg’

awdz1grouppicture-2columnwide
dz1dirkruwaard

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg (AWDZ) is sinds 2013 één van de vijf academische werkplaatsen van de Universiteit Maastricht (UM). Een werkplaats waarbij ‘integratie’ van zorg centraal staat, aldus professor Dirk Ruwaard. Professor Ruwaard heeft aan de wieg gestaan van de AWDZ en leidt de werkplaats nog steeds. In een kort interview vertelt hij over het onderzoek wat binnen de AWDZ wordt gedaan, hoe er wordt samengewerkt met praktijk en beleid, én de toekomstplannen van de werkplaats.

Integratie als centraal thema
Het onderzoek binnen de AWDZ is divers, maar ‘integratie’ van zorg is de verbindende factor, zo vertelt professor Ruwaard. Het gaat om het onderzoeken van de relaties die bestaan tussen systemen en organisaties, maar ook op het niveau van individuele zorgverleners en patiënten. Het bepalen van hoeveel integratie nodig is, is steeds maatwerk en hangt af van de behoeften en omstandigheden die er zijn. Vanwege de nadruk op integratie, is het dus ook niet gek dat er vaak verbinding wordt gemaakt tussen de verschillende lijnen van zorg, iets wat de AWDZ vooral onderscheidt van de andere werkplaatsen aan de UM.

Samenwerken met praktijk en beleid
Onderzoekers van de AWDZ werken nauw samen met mensen uit de praktijk en beleid: ‘we kijken naar hoe we onderzoeksmatig faciliterend kunnen zijn aan vraagstukken die in verschillende regio’s belangrijk zijn.’ Als voorbeeld haalt professor Ruwaard de substitutie van zorg aan, waarbij zorg bijvoorbeeld van de tweede naar de eerste lijn wordt verschoven. ‘Hierbij vraagt de zorgverzekeraar zich af: Zet dat wel zoden aan de dijk?’ De AWDZ onderzoekt deze vraagstellingen uit de praktijk, geeft duiding aan wat er in de zorg gebeurt en helpt innovaties in de zorg zo vooruit. Het netwerk van samenwerkingspartners is in de afgelopen jaar flink gegroeid: van regionale zorggroepen en ziekenhuizen tot aan landelijke partners als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

RCT niet de heilige graal
De nauwe samenwerking met allerlei partijen uit het veld betekent ook dat de onderzoeksmethodes die de AWDZ gebruikt niet alleen wetenschappelijk goed in elkaar moeten zitten. Een onderzoeksdesign moet ook aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de praktijk. Professor Ruwaard legt uit: ‘We kijken eerst naar de vraag en dan naar welke methode daar het beste bij past. We zeggen niet bij voorbaat al dat we een RCT moeten hebben’. De AWDZ heeft daarom ook veel expertise in bijvoorbeeld longitudinale designs en kwalitatief onderzoek.

Toekomstplannen
De AWDZ heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een ‘prioritering’ binnen de werkplaats: ‘Onder duurzame zorg kun je van alles vatten. In de ontwikkeling naar de toekomst toe zijn we al een poos bezig met vier zwaartepunten die we hebben gedefinieerd’: 1. Healthcare Management, 2. Healthcare innovations en Digitalization, 3. Population Health Management, en 4. Health System Governance. Dit betekent dat onderzoekers een duidelijke ‘ontwikkellijn’ hebben. Maar de samenwerking tussen de zwaartepunten wordt zo nodig opgezocht en de onderzoekers van de verschillende zwaartepunten leren van elkaar in ‘AWDZ inspiratiesessies’, die elke zes weken worden gehouden. Daarnaast is uiteraard de samenwerking met andere onderzoeksgroepen zowel binnen de vakgroep en de Universiteit Maastricht als ook daarbuiten van groot belang.

Meer lezen over de AWDZ? Ga naar: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderzoek/academische-werkplaats-duurzame-zorg-limburg