UM Magazine

De UM hecht veel waarde aan haar relaties met derden. Om die reden verstuurt de UM periodiek het UM Magazine per post. Je hebt altijd het recht om je af te melden voor het UM Magazine. Daarvoor kan je contact opnemen met de UM via magazine@maastrichtuniversity.nl of +31 43 388 5222.