Samenwerking Universiteit Maastricht & Radboud Universiteit

De Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit gaan meer samenwerken in onderwijs en onderzoek. Doel van samenwerking: een krachtenbundeling die zorgt voor academische en maatschappelijke impact in Zuidoost-Nederland.

Er wordt gewerkt aan gezamenlijke opleidingen op het gebied van biotechnologie en technische natuurkunde, (deels) op de campus in Venlo. Ervaring is er al met gedeelde ontwikkelprogramma’s voor zorgprofessionals. Ook op het gebied van academische lerarenopleidingen werken de universiteiten samen. 

Impact in de regio

Verdere samenwerking geeft extra mogelijkheden voor de studenten in de regio (onderwijs), zal kennis aantrekken en behouden dankzij sterke onderzoekssamenwerkingen (onderzoek) en innovatieve spin-offs (impact). Venlo heeft met haar centrale ligging een spilfunctie voor zowel onderwijs, onderzoek als impact.

Werk maken van de samenwerking

Tot 2027 stellen de universiteitsbesturen een investeringsbudget beschikbaar van (gezamenlijk) 1 miljoen per jaar. Het kan daarbij gaan om investeren in het verkennen of stimuleren van samenwerking, bijvoorbeeld door middel van ‘seed money’, maar ook in concrete projecten. 

Ambitiedocument

Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit hebben de ambities voor hun samenwerking uitgewerkt. Het ambitiedocument 2023-2027 laat zien waar komende jaren de focus ligt en hoe de samenwerking gefaciliteerd wordt. Wat zijn, kort samengevat, de plannen? 

Lees hier meer over de nieuwe samenwerking

Bekijk hier het
Ambitiedocument 2023-2027

Jaarplan 2024

Op basis van de doelen die benoemd zijn in het ambitiedocument van Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit, of voor projecten waar al een duidelijk fundament voor is gelegd, zijn acties bepaald. Die delen we in het jaarplan van 2024. Waar werken we naartoe en wanneer is het een succes? 

Bekijk hier het
Jaarplan 2024

Wie zitten er in de stuurgroep?

De samenwerking tussen de Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht wordt begeleid door een stuurgroep. Die bestaat uit:

Nieuws