Prof. dr. Rianne Letschert

Rector magnificus Universiteit Maastricht

Prof. dr. Rianne Letschert (1976) studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Montpellier. Ze promoveerde aan de Universiteit van Tilburg met haar thesis ‘The impact of minority rights mechanisms’ (2005), over concurrerende internationale organisaties die beleid en wetgeving maken ten aanzien van nationale minderheden. 

In maart 2011 werd Letschert benoemd tot hoogleraar op de nieuwe leerstoel Victimologie en Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg. Van april tot augustus 2010 was zij Visiting Research Fellow bij het Lauterpacht Centre for International Law aan de Universiteit van Cambridge (UK) en Research Fellow aan het Clare Hall in Cambridge, waar ze lifelong member is. In 2014 was ze Visiting Professor aan de Universiteit van Barcelona. Ze heeft diverse boeken geschreven en geredigeerd en publiceerde artikelen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften.

In mei 2015 ontving professor Letschert een Vidi-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor haar onderzoek naar de impact van internationale tribunalen op samenlevingen en mensen die geconfronteerd worden met ernstige schendingen van de mensenrechten en internationale misdaad. Zij is expert consultant voor het Special Tribunal for Lebanon bij slachtofferzaken. Naast haar functie als professor was ze directeur van het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). In 2012 werd ze lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), waar  ze in april 2015 werd benoemd tot voorzitter.

Op 1 september 2016 werd prof. dr. Rianne Letschert benoemd tot rector magnificus van de Universiteit Maastricht.

 Download de inaugurele rede  van prof. dr. Rianne Letschert.

Contact

 

Secretariaat

  Patrice Keijzer
  + 31 43 38 83210
 Patrice Keijzer

Nevenactiviteiten

  • Expert voor de Europese Commissie, Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie
  • Lid van het Bestuur, Redress The Netherlands
  • Ambassadeur, Mukomeze Foundation
  • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
  • Lid Raad van Toezicht, Fonds Slachtofferhulp Nederland
  • Lid Adviescollege levenslanggestraften
  • Nederlands lid (research representative), GO Fair Steering Committee bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  • Lid Raad van Toezicht, Bonnefantenmuseum

  • Lid Raad van Toezicht, Catharinaziekenhuis Eindhoven

  • Voorzitter begeleidingscommissie Sociaal en Cultureel Planbureau

Onderzoekspublicaties

 Prof. dr. Rianne Letschert

Toespraken

  Academic Leadership - Nurturing Talent, Developing Skills
Dies Natalis, 31 January 2020

  Global Challenges, Future Imaginations
Dies Natalis, 25 januari 2019

  The power of people
Key note op de HEInnovative Conferentie ‘Make Innovation Work in Higher Education', Brussel 27-28 februari 2018

  The Future of a Data-Driven Society
Dies Natalis, 26 januari 2018

  UM Diversity and Inclusivity Day
speech, 8 november 2017

  Toespraak bij het aanvaarden van de eerste jaarlijkse YAE Prize
op de gezamnelijke AE/ALLEA/YAE vergadering in Budapest, 6 september 2017