Prof. dr. Rianne Letschert

Voorzitter Universiteit Maastricht

Prof. dr. Rianne Letschert (1976) is sinds november 2021 voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht. Zij was Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht van september 2016 tot februari 2022.

Zij studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Montpellier. Van april tot augustus 2010 was zij Visiting Research Fellow aan het Lauterpacht Centre for International Law van de Universiteit van Cambridge (UK), en Research Fellow van Clare Hall, Cambridge. In 2014 was zij gasthoogleraar aan de Universiteit van Barcelona. In 2012 werd Letschert lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waarvan zij in april 2015 voorzitter werd.

Zij is auteur en redacteur van verschillende boekpublicaties en artikelen in nationale en internationale tijdschriften. Ook was ze directeur van het International Victimology Institute (INTERVICT/Tilburg University), waar ze een masteropleiding Victimology and Criminal Justice opzette, die al snel veel nationale en internationale studenten uit verschillende academische disciplines aantrok. Het werken in een interdisciplinair team heeft haar eigen wetenschappelijke ontwikkeling sterk beïnvloed.

In mei 2015 kregen zij en haar team een Vidi-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek om de impact te bestuderen van internationale tribunalen op samenlevingen en individuen die zijn geconfronteerd met ernstige mensenrechtenschendingen en internationale misdrijven.

Ze heeft altijd veel tijd gestoken in het vertalen van wetenschappelijke kennis naar maatschappelijke impact. Zo was zij deskundig adviseur namens de slachtoffers bij het Speciale Tribunaal voor Libanon, gaf zij verschillende openbare lezingen en houden haar nevenactiviteiten verband met maatschappelijk relevante thema's.

Een van haar hoofdtaken als bestuurlijk co-leider van een landelijk programma 'Erkennen en Waarderen' van de Nederlandse Vereniging van Universiteiten is de implementatie van het position paper ‘Ruimte voor ieders talent’  , niet alleen in Maastricht maar in de gehele academische sector. Haar recente benoeming tot voorzitter van CoARA, dat betrekking heeft op de wijze van onderzoeksbeoordeling, past perfect in haar ambitie om de carrièrepaden en mogelijkheden van academisch personeel fundamenteel te heroverwegen.

In maart 2023 is zij voorzitter geworden van de Adviescommissie van het Nationaal Groeifonds.

Download de inaugurale rede 'Stronger through Diversity'   van prof. dr. Rianne Letschert.

Prof. dr. Rianne Letschert

Contact

Bureau Voorzitter

  Patrice Keijzer
  +31 43 38 83210

Linda van Engelshoven
+31 43 38 82746

 president-office@maastrichtuniversity.nl

Nevenactiviteiten

Uit hoofde voorzitterschap College van Bestuur Universiteit Maastricht:

 • Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) - Voorzitter
 • Taskorce AI Hub Brightlands - Voorzitter
 • Universiteiten van Nederland - Lid SSPG
 • Universiteitsfonds Limburg/SWOL - Vice-voorzitter
 • Worldwide Universities Network (WUN) - Lid Bestuur partnerschap
 • Young Universities for the Future of Europe (YUFE) - Voorzitter

Uit hoofde hoogleraarschap:

 • Academia Europaea - Lid
 • Catharina Ziekenhuis - Lid Raad van Toezicht
 • Fonds Slachtofferhulp - Lid Raad van Toezicht
 • Koninklijke Hollandse Maatschappij der Nederlanden - Lid
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Financiën - Voorzitter Nationaal Groeifonds
 • Stichting REDRESS Nederland - Secretaris

Onderzoekspublicaties

 Prof. dr. Rianne Letschert

Toespraken

  Academic Leadership - Nurturing Talent, Developing Skills
Dies Natalis, 31 January 2020

  Global Challenges, Future Imaginations
Dies Natalis, 25 januari 2019

  The power of people
Key note op de HEInnovative Conferentie ‘Make Innovation Work in Higher Education', Brussel 27-28 februari 2018

  The Future of a Data-Driven Society
Dies Natalis, 26 januari 2018

  UM Diversity and Inclusivity Day
speech, 8 november 2017

  Toespraak bij het aanvaarden van de eerste jaarlijkse YAE Prize
op de gezamnelijke AE/ALLEA/YAE vergadering in Budapest, 6 september 2017