Prof. dr. Rianne Letschert

Voorzitter Universiteit Maastricht

Prof. dr. Rianne Letschert (1976) studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Montpellier. Ze promoveerde aan de Universiteit van Tilburg met haar thesis ‘The impact of minority rights mechanisms’ (2005), over de rol die internationale organisaties die beleid en wetgeving maken ten aanzien van nationale minderheden spelen. 

In maart 2011 werd Letschert benoemd tot hoogleraar op de nieuwe leerstoel Victimologie en Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg. Van april tot augustus 2010 was zij Visiting Research Fellow bij het Lauterpacht Centre for International Law aan de Universiteit van Cambridge (UK) en Research Fellow aan het Clare Hall in Cambridge, waar ze lifelong member is. In 2014 was ze Visiting Professor aan de Universiteit van Barcelona. In 2012 werd ze lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), waar ze in april 2015 werd benoemd tot voorzitter.

Ze heeft diverse boeken geschreven en geredigeerd en publiceerde artikelen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Ze was tevens directeur van het International Victimology Institute INTERVICT, waarbinnen ze een master Victimology and Criminal Justice heeft opgericht die al snel vele nationale en internationale studenten vanuit verschillende wetenschapsgebieden naar Tilburg trok. Het werken in een interdisciplinair team heeft haar eigen wetenschappelijke vorming enorm beïnvloed.  

In mei 2015 ontving professor Letschert samen met haar onderzoeksteam een Vidi-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor hun onderzoek naar de impact van internationale tribunalen op samenlevingen en mensen die geconfronteerd worden met ernstige schendingen van de mensenrechten en internationale misdaad. Zij heeft altijd veel tijd gestoken in het vertalen van wetenschappelijke kennis naar de samenleving. Zo was ze expert consultant voor het Special Tribunal for Lebanon ten behoeve van de slachtoffers, gaf ze verschillende publiekslezingen en hebben haar nevenfuncties altijd een relatie met maatschappelijk relevante thema’s of sectoren.

Op 1 september 2016 werd prof. dr. Rianne Letschert benoemd tot rector magnificus van de Universiteit Maastricht. Een van haar belangrijkste opdrachten is het implementeren van het position paper ‘Room for Everyone’s Talent’  , niet alleen in Maastricht maar voor de gehele sector, als bestuurlijk trekker voor de VSNU van dit nationaal programma.

Met ingang van 1 november 2021 is rector magnificus Rianne Letschert benoemd als voorzitter van het College van Bestuur. 

 Download de inaugurele rede  van prof. dr. Rianne Letschert.

Contact

Bureau Voorzitter

  Patrice Keijzer
  +31 43 38 83210

Linda van Engelshoven
+31 43 38 82746

 president-office[at]maastrichtuniversity[dot]nl

Nevenactiviteiten

Uit hoofde voorzitterschap College van Bestuur Universiteit Maastricht:

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Financiën - Lid Nationaal Groeifonds
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Voorzitter Begeleidingscommissie, Sociaal Cultureel Planbureau

Uit hoofde hoogleraarschap:

  • Catharina Ziekenhuis - Lid Raad van Toezicht
  • Fonds Slachtofferhulp - Lid Raad van Toezicht
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken - Commissielid 'Non Lethal Assistance (NLA) programma’
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid - Lid 'Adviescollege Levenslanggestraften'
  • Stichting REDRESS Nederland - Secretaris

Onderzoekspublicaties

 Prof. dr. Rianne Letschert

Toespraken

  Academic Leadership - Nurturing Talent, Developing Skills
Dies Natalis, 31 January 2020

  Global Challenges, Future Imaginations
Dies Natalis, 25 januari 2019

  The power of people
Key note op de HEInnovative Conferentie ‘Make Innovation Work in Higher Education', Brussel 27-28 februari 2018

  The Future of a Data-Driven Society
Dies Natalis, 26 januari 2018

  UM Diversity and Inclusivity Day
speech, 8 november 2017

  Toespraak bij het aanvaarden van de eerste jaarlijkse YAE Prize
op de gezamnelijke AE/ALLEA/YAE vergadering in Budapest, 6 september 2017