Internationale opleidingen

Bacheloropleidingen, masteropleidingen en PhD’s

De keuze voor Engelstalige of Nederlandstalige opleidingen wordt gemaakt op basis van de leerdoelen en arbeidsmarkt waar de alumni terecht zullen komen. Het merendeel van onze bachelor- en praktisch al onze masteropleidingen worden in het Engels gegeven, waardoor deze opleidingen ook voor buitenlandse studenten aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Veel opleidingen focussen op Europa en de wereld daarbuiten; in alle UM-opleidingen worden internationale kwesties en zienswijzen behandeld.

Bekijk een compleet overzicht van onze opleidingen op onze Onderwijspagina.

Gezamenlijke opleidingen

‘Joint-‘ en ‘double degree’-masteropleidingen vormen een belangrijke pijler in het internationaliseringsbeleid van de UM. Deze opleidingen staan voor hoogwaardig onderwijs, internationale samenwerking, het faciliteren van grensoverschrijdende mobiliteit en het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Op dit moment biedt de UM meer dan 15 joint- en double degree-opleidingen, waardoor studenten een gedeelte van hun opleiding in Maastricht studeren en gedeeltelijk bij een buitenlandse partneruniversiteit. De double degree bachelor- en masteropleidingen en promotietrajecten worden aangeboden door alle faculteiten. Een aantal voorbeelden:

Center for European Studies

students

Het Center for European Studies (CES) faciliteert dynamische, Engelstalige study abroad programma’s met geïntegreerde weekend trips, studiereizen, en aan vakken gerelateerde (bedrijfs)bezoeken. De programma’s zijn gericht op internationale studenten die graag in het buitenland willen studeren, maar niet in het kader van een uitwisseling. Jaarlijks nemen er rond de 700 studenten deel aan de programma’s van het CES, die in duur variëren van drie weken tot een volledig jaar. Het CES werkt samen met partneruniversiteiten over de hele wereld maar biedt ook programma's aan waar individuele studenten zich voor kunnen aanmelden.

 Bekijk hier een overzicht van de universiteiten en colleges waar het CES mee samenwerkt.

 

Maastricht Summer School

students_group

Maastricht Summer School (MSS) is opgericht in 2012 en biedt cursussen aan die gericht zijn op bachelor- en masterstudenten, maar ook op professionals. Er kan gekozen worden uit verschillende cursussen op het gebied van kunst & cultuur, business & economie, rechten & politiek, wetenschap en sociale wetenschappen. De duur van de cursussen varieert van een tot drie weken. Het volledige cursusaanbod is te vinden op de geheel nieuwe website.