Voor een verenigd, democratisch en welvarend Europa

Een ambassade in het hart van Europa

De Universiteit Maastricht (UM) is DE Europese universiteit van Nederland. De UM biedt niet alleen een hele reeks bachelor- en masteropleidingen met een Europees thema, maar heeft ook vele onderzoeksinstituten opgericht die zich specifiek richten op Europa en de EU.

Wij zijn ook de enige Nederlandse universiteit die een campus heeft opgezet in Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie. Campus Brussels is een interfacultair knooppunt voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke activiteiten.

Sinds 2010 biedt de campus onderwijs en trainingen voor professionals door middel van executive courses, en een deeltijd PhD-programma in European Studies voor UM-alumni en mensen die in de Brusselse praktijk werkzaam zijn. Campus Brussels fungeert ook als evenementenlocatie voor debatten over Europa en de toekomst van de EU voor studenten, medewerkers, alumni en anderen.

Campus Brussels is vlakbij de Europese Wijk gevestigd en vervult een ambassadeursrol door de universiteit in het buitenland te promoten, de UM in contact te brengen met EU-politici en beleidsmakers, en de ontwikkelingen in het EU-beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek en financiering te monitoren.