Toelatingstoets, Colloquium Doctum Rechten

Ben je op basis van je vooropleiding niet direct toelaatbaar, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een toelatingsexamen, het zogenaamde Colloquium Doctum. Aan de hand van de uitslag van het toelatingsexamen bepaalt de Colloquium Doctum Commissie van de opleiding of je wel of niet toegelaten wordt tot de opleiding.

Voorwaarden voor deelname

  • Je bent tenminste 21 jaar vanaf de start van het academisch jaar waarin je de studie wil aanvangen
  • Je beheerst het Nederlands voldoende (zie taaleisen bij deze bachelorsopleiding)

Opbouw en inhoud van het Colloquium Doctum

Het Colloquium Doctum bestaat uit twee delen. Zowel je taalbeheersing als kennis van de geschiedenis worden getoetst. Je doet eerst drie schriftelijke examens in taalbeheersing. Het onderdeel geschiedenis wordt mondeling afgenomen op een tweede toetsdag. Je mag alleen deelnemen aan het mondelinge deel nadat je voor het schriftelijke examen bent geslaagd.

Schriftelijk examen taalbeheersing

Je beantwoordt schriftelijk vragen over teksten in twee moderne talen. Je kiest uit Duits, Engels of Frans. Het kan ook zijn dat je gevraagd wordt de strekking van een tekst weer te geven. Deze teksten komen uit kwaliteitskranten zoals: de Frankfurter Allgemeine, The Times, The International Herald Tribune, Le Monde.

Daarnaast moet je een opstel schrijven naar aanleiding van een of meer artikelen uit bijvoorbeeld het NRC. Het kan ook zijn dat je zo’n artikel moet verklaren. Deze opdracht is in het Nederlands.

Mondeling geschiedenisexamen

Je beantwoordt mondeling vragen over de Nederlandse geschiedenis en algemene geschiedenis vanaf de Franse Revolutie (1789) tot nu, met bijzondere aandacht aan het analytische vermogen van de kandida(a)t(e).Je mag alleen deelnemen aan het mondelinge deel nadat je voor het schriftelijke examen bent geslaagd.

Relevante literatuur ter voorbereiding

  • Geert Mak, In Europa – Reizen door de 20ste eeuw, 25e druk, Amsterdam: Olympus, 2013, ISBN 9046704211.
      NB: Eerdere drukken van hetzelfde boek mogen eveneens gebruikt worden.
  • P.A.J. Caljé en J.C. den Hollander, De lange twintigste eeuw: van 1870 tot heden, 13e druk, Houten: Spectrum, 2014,  ISBN 9049105440.
  • J.H.C. Blom en E. Lambert (red.), Geschiedenis van de Nederlanden (hfdst 6 t/m 8), herz. druk., Amsterdam: Bert Bakker, 2014, ISBN 9035141199.

Data toelatingsexamen

Het Colloquium Doctum bestaat uit twee delen. Deze worden één keer per kalenderjaar afgenomen.

  • Het schriftelijke gedeelte van het onderzoek (de talen) is woensdag 17 mei 2023. De herkansing is vrijdag 2 juni 2023.
  • Het mondelinge examen (geschiedenis) is dinsdag 13 juni 2023. Herkansing is dinsdag 27 juni 2023.

Eindbeoordeling Colloquium Doctum

Je ontvangt binnen vier weken na het examen je eindbeoordeling. Deze eindbeoordeling zal worden uitgedrukt in ‘toegelaten’ of ‘niet toegelaten’.

Aanmelden

Aanmeldingen voor het Colloquium Doctum, af te nemen in 2022/2023, dienen uiterlijk op 15 april 2023 te zijn ontvangen door de Colloquium Doctum Commissie. Daarnaast dien je je voor 1 mei 2023 aan te melden voor de bacheloropleiding via www.studielink.nl

Klik hier voor het aanmeldingsformulier 2023.

Kosten

Deelname aan een Colloquium Doctum kost € 100.

Voor deelname aan een schriftelijke of mondelinge herkansing is opnieuw het inschrijfgeld van €100,- verschuldigd.