Ties van Dijk, MA Kunst en Erfgoed

Ties komt uit Nederland, heeft een bachelor diploma in Autonome Beeldende Kunst van de Kunstacademie Maastricht en besloot in Maastricht te blijven voor de Pre-master en de masteropleiding Kunst, Cultuur en Erfgoed.

“Na mijn propedeuse Cultuureducatie aan de Universiteit Tilburg, waarbij je met een educatieve bril naar kunst kijkt, wilde ik de kunstenaarswereld zelf ontdekken en ben ik overgestapt naar de bachelor opleiding Autonome Beeldende Kunst aan de Kunstacademie. Ik merkte al gauw dat ik meer geïnteresseerd was in omgevingsfactoren, hoe kunst past in de maatschappij, dan in een bestaan als scheppend kunstenaar. Ik zoek het debat, reflectie, onderzoek. In deze master kijk je vanuit diverse disciplines en perspectieven naar kunst en cultuur. Die brede kijk spreekt me erg aan. Wat dat betreft past Probleem-Gestuurd Onderwijs daar perfect bij, omdat je in kleine groepjes juist dat debat en die verdieping zoekt. Wat me verder erg aansprak was de goede relatie die de opleiding heeft met de professionele beroepspraktijk. Er worden veel gastsprekers uitgenodigd om hun visie te geven over relevante academische vraagstukken in het werkveld.”

Ties van Dijk
November 2019

Ties was student ambassadeur gedurende academisch jaar 2019-2020