KANS Kennis- en Behandelcentrum (KKB)

Het KANS Kennis- en Behandelcentrum (KKB) verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis op het gebied van klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS).

 

Het KKB dient tevens als eerste (triage) punt voor behandeling en verwijzing (uitsluitend voor medewerkers en studenten van de Universiteit Maastricht (UM) en Hogeschool Zuyd (HSZuyd)). Kenmerkend is dat het hierbij nadrukkelijk gaat om expertise ten aanzien van ‘optimale’ hulpverlening (zinvol, doeltreffend en doelmatig) aan patiënten met (pijn)klachten aan de arm, nek of schouder.

Het KKB is een samenwerkingsverband tussen de UM en HSZuyd en concentreert zich op kennis ten aanzien van prognose van het gezondheidsprobleem, effectiviteit van (therapeutische) interventies, hulpmiddelen en voorlichting rond preventie en bestrijding van KANS. Een ander doel is het verzamelen van kennis gericht op reïntegratie van medewerkers en studenten met KANS.

Het KKB is een voortzetting van het RSI kenniscentrum. Het RSI kenniscentrum opgericht in 2001, was een initiatief van de UM met ondersteuning door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contact

Bij vragen over KANS of bij klachten kunt u terecht bij het KKB.
U kunt contact met ons opnemen via

KKB@maastrichtuniversity.nl 
043 388 2224 (UM)
op wo, do en vr

045 400 6488 (HSZuyd)