NL Scholarship

Het NL Scholarship is een beurs van het Ministerie van OC&W en de Nederlandse universiteiten en hogescholen. De beurs is bedoeld voor studenten die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) willen studeren. De EER bestaat uit de EU- landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Studeer je al aan de Universiteit Maastricht (UM)? Denk je erover om buiten Europa te studeren of stage te lopen? Verbreed dan je horizon en zorg dat je opvalt met meer internationale ervaring.
Meld je aan voor het NL Scholarship!

Voor wie?

Het NL Scholarship is beschikbaar voor studenten van Maastricht University die een voltijds regulier programma volgen en is bestemd voor studie, stage of onderzoek in landen buiten de EER.

Let op: er is maar een aantal beurzen beschikbaar. Een aanmelding resulteert niet altijd in een beurs.

Beursbedrag

Studenten die in studiejaar 2023/24 een NL Scholarship toegekend krijgen, ontvangen € 1.250.

Vanaf 2024/25 zal de beurs echter eenmalig € 2.500 bedragen. Het geld is bedoeld als tegemoetkoming in je studiekosten. 

Voorwaarden

  • Je volgt een full-time regulier programma aan Universiteit Maastricht.
  • Je gebruikt de beurs voor een studie, stage of onderzoek wat minimaal 7 weken duurt en minimaal 10 ECTS oplevert.
  • Je studie, stage of onderzoek vindt plaats in een land buiten de EER.
  • De uitvoering van het NL Scholarship is per faculteit georganiseerd. De selectiecriteria verschillen dus ook per faculteit.

Aanvragen

Je kunt het NL Scholarship aanvragen via het International Relations Office van je faculteit. Hou er rekening mee dat de uitvoering per faculteit is georganiseerd en dat daarom de deadlines en selectiecriteria kunnen verschillen.

Overzicht van International Relations Offices

Wilweg

Je vindt informatie over het NL Scholarship op de  'WilWeg' website.

NL Scholarship WilWeg