Erasmus+

Vanuit de Europese Commissie kunnen studenten een beurs krijgen voor een uitwisseling of stage in deelnemende landen in Europa en op kleine schaal buiten Europa, met Erasmus+. Het doel van Erasmus+ is het bevorderen van uitwisselingen/stages in het buitenland. Studenten van de UM kunnen een Erasmusbeurs aanvragen bij de International Relations Office van hun eigen faculteit.

Erasmus+ programma

Wat is het Erasmus+ programma voor studenten?

Voor een exchange of stage in een programmaland (EU-landen en Noord-Macedonië, Servië, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Turkije) en op kleine schaal buiten Europa, kan je in aanmerking komen voor een Erasmus+ beurs. De Erasmus+ beurs is een tegemoetkoming in kosten voor je exchange of stage, uitgegeven door de Europese Commissie. De International Relations Office van jouw faculteit kan je verder informeren of jouw exchange of stage in aanmerking komt voor een Erasmus+ beurs.

Voorwaarden Erasmus+

Er zijn verschillende voorwaarden aan de Erasmus+ beurs. Naast de algemene voorwaarden die hieronder uiteengezet zijn, kan het zijn dat je faculteit nog meer voorwaarden stelt, zoals academisch resultaat. Voor de specifieke informatie over jouw situatie adviseren we je contact op te nemen met je International Relations Office (IRO).

 • De minimale duur van een Erasmus mobiliteit is 2 maanden (60 dagen). 

 • De exchange of stage moet plaatsvinden in een van de programmalanden (EU-landen en Noord-Macedonië, Servië, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Turkije).Op kleine schaal, zijn mobiliteiten buiten Europa ook mogelijk.

 • Indien je tijdens je bacheloropleiding gebruik wil maken van Erasmus+ moet je minimaal ingeschreven zijn in het tweede jaar van je studie.
 • Gedurende je bacheloropleiding mag je maximaal 12 maanden gebruik maken van de Erasmus beurs+ (dit mag een combinatie zijn van verschillende exchanges of stages).
 • Gedurende je masteropleiding mag je maximaal 12 maanden gebruik maken van de Erasmus beurs+.
 • Je exchange mag alleen plaatsvinden in een van de door jouw IRO geselecteerde instellingen.
 • In het geval van een stage bij een hoger onderwijsinstelling, kan dit alleen bij hoger onderwijsinstellingen waarmee de UM een contract heeft. Het internship office van je faculteit kan je hierover informeren.

 • Je moet voldoen aan de voorwaarden die vanuit jouw IRO opgesteld zijn.

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldprocedure verschilt tussen studie en stage.

Studie

Jouw IRO zal je informeren over de aanmeldingsprocedure gedurende de informatiesessies over studeren in het buitenland. Nadat je geselecteerd bent door je IRO voor een exchange met de Erasmus+ beurs zal de aanmelding als volgt gaan:

 1. Je zal van je IRO de Online Learning Agreement ontvangen en deze invullen. Deze moet getekend worden door jezelf, jouw IRO en de ontvangende instelling.
   
 2. Zodra je Online Learning Agreement compleet is, zal jouw IRO jouw dossier overdragen aan het Centrale Erasmus Office; zij zullen jouw mobiliteit verder afhandelen. Je moet de Grant Agreement invullen, ondertekenen en naar het Centrale Erasmus Office sturen. 
   
 3. Het centrale Erasmus Office stuurt je een voor-ingevulde Grant Agreement. Je moet de Grant Agreement verder invullen, ondertekenen en naar het Centrale Erasmus Office sturen, zoals vermeldt in de e-mail die je ontvangt. Indien je de Grant Agreement niet compleet en correct inlevert voor de start van je mobiliteit,  wordt je uitwisseling geannuleerd en dan vervalt het recht op een Erasmus+ beurs.
   
 4. Voor je vertrek, krijg je toegang tot de Online Linguistic System (OLS) voor een taaltest in de instructietaal van je exchange. Je kunt deze test doen om je taalvaardigheid te verbeteren.
   
 5. Zodra je Grant Agreement ontvangen en compleet is, ontvang je binnen 30 dagen - en uiterlijk voor vertrek - de eerste betaling van de Erasmus+ beurs ter hoogte van 70% van het toegekende bedrag. De beurs is gebaseerd op de data die je hebt ingevuld in de Grant Agreement. Zorg ervoor dat deze data correct zijn, anders moet je mogelijk een deel van je beurs terugbetalen. Indien je de Grant Agreement niet compleet en correct inlevert voor de start van je mobiliteit, vervalt het recht op een Erasmus+ beurs.
   
 6. Drie weken na de start van je uitwisseling ontvang je een e-mail van het centrale Erasmus Office over eventuele veranderingen in vakken. Indien je vakken gewijzigd hebt, moet je je gekozen vakken in de Online Learning Agreement (OLA) wijzingen. Je IRO moet toestemming geven voor de nieuw gekozen vakken; dit zal via de OLA gebeuren.
   

 7. Indien tijdens je mobiliteit duidelijk wordt dat je exchange langer duurt dan aangegeven in de Grant Agreement, zal je schriftelijk verlenging moeten aanvragen bij het Centrale Erasmus Office. Deze schriftelijke aanvraag dien je minimaal 30 dagen voor het oorspronkelijke einde van de mobiliteit te doen. Het Centrale Erasmus Office zal aangeven of het mogelijk is om een Erasmus+ beurs te ontvangen voor de verlenging van je exchange. Indien je de verlenging niet schriftelijk aanvraagt, kan je na afloop van je exchange geen aanspraak maken op een hogere Erasmus+ beurs.  
   
 8. Zodra je exchange is afgelopen, moet je de volgende documenten inleveren:
  a. Statement of Host Institution, waarin je ontvangende instelling bevestigt in welke periode je aanwezig bent geweest. De begindatum van je uitwisselingsperiode (‘mobility period’) is de eerste dag dat je fysiek aanwezig moet zijn bij de gastinstelling. De einddatum is de laatste dag dat je fysiek aanwezig moet zijn bij de gastinstelling. Je ontvangt geen Erasmus+ beurs voor een eventueel online gedeelte van je uitwisselingsperiode. Je ontvangt 2 weken voor het einde van je uitwisseling een e-mail met het template van dit document. Zorg ervoor dat dit document getekend is voordat je je gastland verlaat!
  b. Participation Report, welke je automatisch wordt toegestuurd door Erasmus+. Deze zal je online invullen en terugsturen.
  c. Eventuele aanvullende documenten zoals aangegeven door je IRO.
   
 9. Pas wanneer alle documenten ingeleverd en geaccordeerd zijn door het Centrale Erasmus Office binnen 4 weken na terugkomst van je exchange, ontvang je het laatste deel van je Erasmus+ beurs (30%).
   
 10.   Jij, of je gastinstelling, moet de Transcript of Records van je studie in het buitenland inleveren bij je IRO, om de verworven ECTS te ontvangen. Studiepunten die verkregen zijn met het volgen van vakken die op het Learning Agreement staan (en waarvoor is getekend) zullen altijd worden erkend.

Stage-

Jouw Internship office zal je informeren over de aanmeldingsprocedure gedurende de informatiesessies over stage lopen in het buitenland. Nadat je geselecteerd bent door je Internship Office voor een stage met de Erasmus+ beurs zal de aanmelding als volgt gaan:

 1. Je zal van je Internship Office de Learning Agreement ontvangen en deze moet je invullen. Deze moet getekend worden door jezelf, jouw Internship Office en de ontvangende organisatie. Zodra je Learning Agreement compleet is, zal jouw Internship Office jouw dossier overdragen aan het Centrale Erasmus Office. Zij zullen jouw mobiliteit verder afhandelen.
   
 2. Het centrale Erasmus Office stuurt je een voor-ingevulde Grant Agreement. Je moet de Grant Agreement verder invullen, ondertekenen en naar het Centrale Erasmus Office sturen, zoals vermeldt in de e-mail die je ontvangt. Indien je de Grant Agreement niet compleet en correct inlevert voor de start van je mobiliteit, vervalt het recht op een Erasmus+ beurs.
   
 3. Voor je vertrek krijg je toegang tot de Online Linguistic System (OLS) voor een taaltest in de instructietaal van je stage. Je kunt deze test doen om je taalvaardigheid te verbeteren.
   
 4. Zodra je Grant Agreement ontvangen en compleet is, ontvang je binnen 30 dagen - en uiterlijk voor vertrek - de eerste betaling van de Erasmus+ beurs ter hoogte van 70% van het toegekende bedrag. De beurs is gebaseerd op de data die je hebt ingevuld in de Grant Agreement. Zorg ervoor dat deze data correct zijn, anders moet je mogelijk een deel van je beurs terugbetalen.
   
 5. Drie weken na de start van je stage, ontvang je een e-mail van het centrale Erasmus Office over eventuele veranderingen in de inhoud van je stage. Indien de inhoud van je stage gewijzigd is, moet je het ‘During Mobility’ deel van je Learning Agreement aanpassen. Je Internship Office moet toestemming geven voor de aangepaste inhoud.
   
 6. Indien tijdens je mobiliteit duidelijk wordt dat je stage langer duurt dan aangegeven in de Grant Agreement, zal je schriftelijk verlenging moeten aanvragen bij het Centrale Erasmus Office. Deze schriftelijke aanvraag dien je minimaal 30 dagen voor het oorspronkelijke einde van de mobiliteit te doen. Het Centrale Erasmus Office zal aangeven of het mogelijk is om een Erasmus+ beurs te ontvangen voor de verlenging van je stage. Indien je de verlenging niet schriftelijk aanvraagt, kun je na afloop van je exchange geen aanspraak maken op een hogere Erasmus+ beurs.  
   
 7. Zodra je stage is afgelopen, moet je de volgende documenten inleveren:
  a. Traineeship Certificate, waarin je ontvangende organisatie bevestigt in welke periode je aanwezig bent geweest. De begindatum van je stageperiode (‘mobility period’) is de eerste dag dat je fysiek aanwezig moet zijn bij de gastinstelling/ gastorganisatie. De einddatum is de laatste dag dat je fysiek aanwezig moet zijn bij de gastinstelling/gastorganisatie. Je ontvangt geen Erasmus+ beurs voor een eventueel online gedeelte van je stageperiode. Je ontvangt 2 weken voor het einde van je stage een e-mail met het template van dit document. Zorg ervoor dat dit document getekend is voordat je je gastland verlaat!
  b. Participation Report, welke je automatisch wordt toegestuurd door Erasmus+. Deze zal je online invullen en terugsturen.
  c. Eventuele aanvullende documenten zoals aangegeven door je Internship Office.
   
 8. Pas wanneer alle documenten ingeleverd en geaccordeerd zijn door het Centrale Erasmus Office binnen 4 weken na terugkomst van je stage, ontvang je het laatste deel van je Erasmus+ beurs (30%).

FAQ Erasmus+

De FAQ Erasmus+ is alleen beschikbaar in het Engels, klik hier om de FAQ in het Engels te zien.