'Mijn diploma's'

'Mijn diploma's' is een online overzicht waarin gegevens staan van diploma’s, certificaten en getuigschriften van Nederlandse opleidingen die door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) worden gefinancierd. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de persoonsgegevens van de diplomabezitter. Het overzicht wordt door het ministerie van OCW beschikbaar gesteld om fraude te bestrijden.

Wat kun je met 'Mijn diploma's'?

In 'Mijn diploma's' kun je snel en gemakkelijk je diplomagegevens inzien en een digitaal uittreksel van jouw diplomagegevens downloaden. Heb je voor je vervolgopleiding of je nieuwe baan een papieren versie nodig van je diploma? Dan kun je bij DUO het uittreksel op waardepapier aanvragen. De print van DUO heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma, een door jezelf gemaakte print niet. Aan het papieren uittreksel zijn kosten verbonden.

Ga naar DUO voor meer informatie over het online overzicht 'Mijn diploma's'  

Privacy

Je kunt alleen je eigen diplomagegevens bekijken. Onderwijsinstellingen mogen ook jouw diplomagegevens inzien. Onderwijsinstellingen kunnen je gegevens in 'Mijn diploma's' bekijken om te bepalen of je voldoet aan hun vooropleidingseisen.