Studerende ouders

Ben je een (aankomende) studerende ouder? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor voorzieningen, toeslagen en een financiële tegemoetkoming.

Voorzieningen

Voorzieningen, zoals aanpassingen met betrekking tot het onderwijsrooster of een aangepaste locatie voor een toets in verband met zwangerschap of ouderschap, kunnen aangevraagd worden via studentendecaan Judith Kraal. Indien je gebruik zou willen maken van een kolfruimte of hulp nodig hebt bij het organiseren van je studie kun je contact opnemen met de studieadviseur
 

Faciliteiten

Klik hier voor een plattegrond met kolf- en rustruimtes en baby verschoonruimtes bij de UM.
 

Informatie voor studenten met zorgtaken en verantwoordelijkheden

Klik hier voor informatie over rechten en plichten, financiële ondersteuning en zwangerschap en ouderschap.
 

Profileringsfonds

Je kunt vier maanden financiële vergoeding ontvangen om studievertraging te compenseren vanwege zwangerschap. Bekijk de video voor meer informatie of check de voorwaarden in de Regeling Profileringsfonds.

Contact
Judith Kraal, Studentendecaan
studentendecanen@maastrichtuniversity.nl

Toeslagen

Voor meer informatie over toeslagen zoals huurtoeslag, kinderopvangtoeslag (let er op dat je hiervoor alleen in aanmerking komt als je studeert of werkt in Nederland) etc. kun je contact opnemen met de Belastingdienst. Voor eenoudertoeslag kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je kunt de toeslag krijgen als je geen partner hebt en een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar.

Combineer je je studie met de zorg voor een kind en maak je gebruik van kinderopvang? Check dan op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag of je met jouw studie recht hebt op kinderopvangtoeslag en vraag het meteen aan. 

Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van jouw situatie. Bijvoorbeeld hoeveel opvang je maandelijks nodig denkt te hebben en of je wel of geen toeslagpartner hebt. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van je toeslag. Geef veranderingen - ook als je afstudeert of (tijdelijk) stopt met je opleiding - daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of de app Kinderopvangtoeslag .

Belastingdienst  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
Gemeente Maastricht  

Ervaringen delen?

Wil je contact met andere studerende ouders om ervaringen en tips uit te wisselen? Neem dan contact op met studentendecanen@maastrichtuniversity.nl

PAC: Netwerk voor ouders en mantelzorgers

In het kader van het UM Cares-project heeft de UM een netwerk opgezet voor ouders en mantelzorgers: het PAC (Parents and Carers) netwerk. Dit netwerk dient twee doelen: ten eerste heeft het een ondersteunende functie voor studenten en medewerkers met zorgtaken om ervaringen te delen. Ten tweede dient het als klankbord voor input en feedback voor het UM Cares-project en voor het informeren van de UM community over de voortgang van het project. Wil je aansluiten bij het PAC Netwerk?

Website studerende moeders

De Stichting Steunpunt Studerende Moeders is een kennisplatform voor en door studerende moeders. Op hun website vind je nuttige informatie over het combineren van studie en kind.

Heb je interesse in het Smart Mama Coachprogramma? Je kunt hieraan deelnemen met korting. Neem dan contact op met studentendecanen@maastrichtuniversity.nl. Zie voor meer informatie: https://studerendemoeders.nl/smart-mama-coachprogramma/

Stichting Steunpunt Studerende Moeders