Ondersteuning Profileringsfonds bij UM topsport

Topsporters die studeren en op hoog niveau sporten, lopen vaak studievertraging op. Daarnaast lopen ze tegen extra kosten aan. Studenten van de UM die geregistreerd topsporter zijn, kunnen financiële ondersteuning aanvragen.

Enkele zaken om rekening mee te houden

 • Je dient te beschikken over een verklaring van Limburg Sport waaruit blijkt dat je tot één van de op grond van de door het NOC*NSF landelijk vastgestelde criteria, volgende categorieën behoort: A, Selectie, Internationaal Talent, Nationaal Talent, Belofte, Bond, Regio Status 1.
 • Ben je een internationale student en krijg je op grond van je nationaliteit geen studiefinanciering? Dan kun je mogelijk toch in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds. Met een verklaring van Limburg Sport dient te worden aangetoond dat je topsport beoefent op het niveau vergelijkbaar met de Regio Status 1.
 • De financiële ondersteuning krijg je, afhankelijk van je topsportstatus, voor maximaal 3 of 5 maanden per studiejaar en in totaliteit over verschillende jaren dat je bij de UM staat ingeschreven, tot maximaal 18 maanden.
 • Je komt niet in aanmerking voor ondersteuning uit het Profileringsfonds als je vanwege je topsport aanspraak hebt op andere vormen van financiële ondersteuning.

Voorwaarden en regels

Om in aanmerking te komen voor topsportondersteuning op basis van de Regeling Profileringsfonds Studenten UM, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • je staat ingeschreven als voltijdstudent en
 • je bezit een topsportstatus RS1 of hoger en

 • je maakt aanspraak op prestatiebeurs of beoefent topsport in de eerste 12 maanden na afloop van de periode waarin aanspraak bestond op prestatiebeurs of

 • als internationale topsportstudent: je beoefent topsport tijdens de nominale studieduur dan wel in de eerste 12 maanden daarna

 Regeling Profileringsfonds 2023-2024
 Regeling Profileringsfonds 2022-2023
 Regeling Profileringsfonds 2021-2022
 Regeling Profileringsfonds 2020-2021
 Regeling Profileringsfonds 2019-2020
 Regeling Profileringsfonds 2018-2019

Aanvraagprocedure financiële ondersteuning

Registreer je bij Limburg Sport voor het aanvragen van een topsportstatus. Doe dit vóór 1 oktober van het studiejaar waarin je financiële ondersteuning nodig hebt via de website van Limburg Sport  . Na ontvangst van deze toekenning vul je ons online registratieformulier in.

Heb je hier hulp bij nodig, stuur dan een e-mail naar de Topsportcoördinator UM Sport: umtopsports@maastrichtuniversity.nl.

Als je geregistreerd UM topsporter bent, ontvang je eind maart per e-mail het aanvraagformulier van de Topsportcoördinator UM SPORT. Ben je niet geregistreerd als topsporter maar denk je toch in aanmerking te komen voor deze ondersteuning? Vraag dan een aanvraagformulier Profileringsfonds aan via umtopsports@maastrichtuniversity.nl.

De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 31 mei. Dien je aanvraag dus vóór 1 juni van het lopende studiejaar in bij het Secretariaat Profileringsfonds via profileringsfonds@maastrichtuniversity.nl.

Stuur bij je aanvraag mee:

 • een kopie van je sporttalentpas of, voor de internationale topsporter, de e-mail van Limburg Sport met daarin vermeld de aan jou toegekende topsportstatus
 • een kopie van het DUO bericht met gegevens over ontvangen studiefinanciering in het studiejaar van je aanvraag
 • een (medische) verklaring indien sprake is geweest van een blessure, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden tijdens het studiejaar van je aanvraag
 • een resultatenoverzicht met behaalde studiepunten in het studiejaar van je aanvraag
 • voor zover van toepassing, een overzicht waaruit de omschrijving en/of de hoogte van de financiële ondersteuning blijkt in het studiejaar van je aanvraag

Besluit topsportondersteuning

Binnen acht weken ontvang je van de directeur van het Studenten Service Centrum een schriftelijk antwoord op je Profileringsfondsaanvraag.