Financiële ondersteuning bij studievertraging, UM Profileringsfondsregeling

Heb je studievertraging opgelopen of verwacht je studievertraging op te lopen als gevolg van bijzondere omstandigheden, zoals (chronische) ziekte, bijzondere familieomstandigheden, een functiebeperking, zwangerschap, een bestuursfunctie, of het beoefenen van topsport? Dan kun je mogelijk financiële ondersteuning krijgen uit het Profileringsfonds.

Bekijk de video hieronder om te zien hoe het werkt.

Bijzondere omstandigheden

Het Profileringsfonds verstrekt financiële ondersteuning als tegemoetkoming in de extra studiekosten ten gevolge van (te verwachten) studievertraging ontstaan door onder andere de volgende bijzondere omstandigheden:

  • overmacht, zoals ziekte, bijzondere familieomstandigheden (onder andere mantelzorg), zwangerschap, een functiebeperking
  • bestuursactiviteiten, zoals lidmaatschap van een raad, bestuur van een opleiding of een studentenorganisatie
  • het beoefenen van topsport​