Klacht over Gedragscode Internationale Student

Internationale studenten aan de Universiteit Maastricht kunnen rekenen op een goede behandeling. Daarom heeft de UM de ‘gedragscode internationale student’ ondertekend. Ben je van mening dat de UM deze gedragscode niet goed naleeft, dan kun je een klacht indienen bij het Complaints Service Point (CSP).

Hoe en waar indienen

Je klacht kun je indienen bij het CSP. Geef daarbij expliciet aan dat het om een klacht Gedragscode Internationale Student gaat. Het CSP stuurt je klacht door naar het College van Bestuur (CvB) of de klachtencommissie die je klacht zal behandelen.

Bekijk het stappenplan bezwaar, beroep of klacht indienen 

In hoger beroep

Vind je dat de UM jouw klacht niet goed afhandelt? Of blijft de UM de Gedragscode niet goed naleven? Stuur je klacht dan per reguliere post naar de Landelijke Commissie:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Gedragscode Hoger Onderwijs
Landelijke Commissie
Postbus 260
9700 AG  Groningen
Nederland

Of stuur een e-mail naar info@internationalstudy.nl.

De Gedragscode Internationale Student

Deze gedragscode is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid en de hoger onderwijsinstellingen. De code bevat afspraken over de omgang met internationale studenten. Zoals afspraken over de voorlichting aan deze groep studenten of de (taal)eisen waaraan zij moeten voldoen om ingeschreven te kunnen worden.