Contract Research Centre

Het Contract Research Centre heeft als doel het onderzoek, steeds vaker uitgevoerd in samenwerkingsverbanden van UM-wetenschappers en externe partners, aan de Universiteit Maastricht te faciliteren in de acquisitie en beheer van externe financiering. De speerpunten van het research centre zijn professionalisering van de contractactiviteiten en het creëren van bewustwording voor kennisvalorisatie binnen de universitaire onderzoeksgemeenschap.

Het Contract Research Centre richt zich op:

  • De universitaire onderzoeksstrategie: Portfoliomanagement onderzoek
  • Beleidsontwikkeling op regionaal, nationaal en Europees niveau
  • Versterking van de ‘liaison’-functie
  • Ondersteuning van onderzoekers bij subsidieaanvragen en contractonderzoek
  • Ondersteuning bij projectmanagement
  • Vergroting van de bewustwording voor kennisvalorisatie bij de onderzoekers
  • Training en coaching van (vooral jonge) onderzoekers