Algemene voorwaarden UM

De Universiteit Maastricht hanteert de volgende drie sets van Algemene Voorwaarden:

Algemene Inkoopvoorwaarden van de Universiteit Maastricht

(gebaseerd op ARIV: de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV 2018) voor de inkoop van producten)

Algemene Inkoopvoorwaarden van de Universiteit Maastricht
 

Algemene Voorwaarden voor Diensten van de Universiteit Maastricht

(gebaseerd op ARVODI: de Algemene Voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI 2018) voor de inkoop van diensten)

Algemene Voorwaarden voor Diensten van de Universiteit Maastricht
 

Algemene Voorwaarden bij IT Overeenkomsten van de Universiteit Maastricht

(gebaseerd op ARBIT: de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-Overeenkomsten (ARBIT) voor de inkoop van IT-producten en IT diensten)

Algemene Voorwaarden bij IT Overeenkomsten van de Universiteit Maastricht

Algemene Voorwaarden bij uitvoering van werken en technische installatiewerken van de Universiteit Maastricht

(gebaseerd op uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012) 

 Algemene Voorwaarden bij uitvoering van werken en technische installatiewerken van de Universiteit Maastricht