Namenlijst faculteiten

Faculteit
Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
Faculteit

Health, Medicine and Life Sciences

Kwadrant 1 – UM identiteit

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University
Maastricht University
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)
Facultaire Diensten en COV's en Bureau FHML


FHML Services
CPV Centrale Proefdier Voorzieningen
Central Animal Laboratory
      MEMIC Centrum voor Data en Informatiemanagement

MEMIC Centre for Information and Datamanagement
      IDEE

Instrument Development Engineering & Evaluation
      CGSA

Central Glass & Sterilisation Services
      RNL (Radio Nucliden Laboratorium)

Radio Nuclides Laboratory
      ELMI (Electronen Microscopie)

Electron Microscopy
      Biobank

Biobank
      Science Vision

Science Vision
      Medische Informatica

Medical Informatics
      Bureau FHML

Faculty Office FHML

Kwadrant 2 - endorsed identiteit (A-brands)

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
CARIM School for Cardiovascular Diseases

CARIM School for Cardiovascular Diseases
Interne Geneeskunde

Internal Medicine
 
    Cardiologie

Cardiology
 
    Cardiothorale Chirurgie

Cardio Thoracic Surgery
 
    Intensive Care

Intensive Care
 
    Pathologie

Pathology
 
    Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Radiology and Nuclear Medicine
 
    Biochemie

Biochemistry
 
    Biomedische Technologie

Biomedical Engineering
 
    Genetica en Celbiologie

Genetics & Cell Biology
 
    Fysiologie

Physiology
 
    Farmacologie & Toxicologie

Pharmacology & Toxicology
 
    Bedrijfsbureau Cardiovascular Diseases

School Office Cardiovascular Diseases
 
    Klinische Chemie

Department of Clinical Chemistry
 
    Algemene Heelkunde

General Surgery
 
  MHeNs School for Mental Health and Neuroscience

MHeNs School for Mental Health and Neuroscience
Anesthesiologie en pijnbestrijding

Anesthesiology and Painmanagement
 
    Klinische Neurowetenschappen

Clinical Neurosciences
 
    Psychiatrie & Neuropsychologie

Psychiatry & Neuropsychology
 
    Oogheelkunde

Ophthalmology
 
    Neurochirurgie

Neurosurgery
 
    Departement Medische, Klinische en Experimentele Psychologie

Department Medical, Clinical and Experimental Psychology
 
    Urologie

Urology
 
    Bedrijfsbureau Mental Health and Neuroscience

Urology
 
  CAPHRI Care and Public Health Research Institute

CAPHRI Care and Public Health Research Institute
Orthopedie

Orthopedic Surgery
 
    Revalidatiegeneeskunde

Rehabilitation Medicine
 
    Huisartsgeneeskunde

General Practice
Huisartgeneeskunde opleiding
    Epidemiologie

Epidemiology
 
    Interne Geneeskunde

Internal Medicine
 
    Beleid, Economie en Organisatie van de Zorg

Department of Health, Organisation, Policy and Economics (HOPE)
 
    Gezondheidsbevordering

Health Promotion
 
    Metamedica

Health, Ethics & Society
 
    Verpleging en Verzorging

Health Care and Nursing Science
 
    International Health

International Health
 
    Methodologie & Statistiek

Methodology & Statistics
 
    Bedrijfsbureau Public Health & Primary Care

School Office Public Health and Primary Care
 
  Onderwijsinstituut FHML

Institute for Education (FHML)
Anatomie en Embryologie

Anatomy and Embryology
 
    Onderwijsontwikkeling & Onderwijsresearch

Department of Educational Development and Research
 
    Skillslab

Skills Lab
 
    Afdeling Onderwijs FHML

Education Office FHML
 
       
  NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism

NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism
Algemene Heelkunde

General Surgery
 
    Pulmonologie

Department of Respiratory Medicine
 
    Medische Microbiologie

Medical Microbiology
 
    Bewegingswetenschappen

Department of Human Movement Sciences
 
    Gezondheidsrisico Analyse & Toxicologie

Health Risk Analysis & Toxicology
 
    Humane Biologie

Human Biology
 
    Bioinformatica

Bioinformatics
 
    Bedrijfsbureau Nutrition, Toxicology and Metabolism

School Office Nutrition, Toxicology and Metabolism
 
    Epidemiologie

Epidemiology
 
    Farmacologie & Toxicologie

Pharmacology & Toxicology
 
    Gezondheidsbevordering

Health Promotion
 
    Interne Geneeskunde

Internal Medicine
 
  GROW School for Oncology and Reproduction

GROW School for Oncology and Reproduction
Kindergeneeskunde

Pediatrics
 
    Obstetrie en Gynaecologie

Obstetrics & Gynaecology
 
    Dermatologie

Dermatology
 
    KNO

Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery
 
    Radiotherapie

Radiotherapy
 
    Bedrijfsbureau Oncology and Developmental Biology

School Office Oncology and Developmental Biology
 
    Epidemiologie

Epidemiology
 
    Genetica & Celbiologie

Genetics & Cell Biology
 
    Interne Geneeskunde

Internal Medicine
 
    Pathologie

Pathology
 
    Gezondheidsbevordering

Health Promotion
 
    Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Radiology and Nuclear Medicine
 
  School of Health Professions Education (SHE)

School of Health Professions Education (SHE)
   
  M4I Division of Nanoscopy

M4I Division of Nanoscopy
   
  MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine

MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine
   
  Maastricht Centre for Systems Biology (MaCSBio)

Maastricht Centre for Systems Biology (MaCSBio)
   
  Maastricht MultiModal Molecular Imaging Institute (M4I)

Maastricht MultiModal Molecular Imaging Institute (M4I)
   
  M4I Division of Imaging Mass Spectrometry

M4I Division of Imaging Mass Spectrometry
   
  Maastricht Centre for Global Health

Maastricht Centre for Global Health
   

Kwadrant 3 - duale identiteit

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
CARMA

CARMA
   
  EURON European Graduate School of Neuroscience

EURON European Graduate School of Neuroscience
   
  CARE Netherlands School of Primary Care Research

CARE Netherlands School of Primary Care Research
   
Faculteit

Science and Engineering

Kwadrant 1 – UM identiteit

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
Faculty of Science and Engineering

Faculty of Science and Engineering
   

Kwadrant 2 - endorsed identiteit (A-brands)

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
Department of Advanced Computing Sciences

Department of Advanced Computing Sciences
   
  University College Maastricht (UCM)

University College Maastricht (UCM)
   
  University College Venlo (UCV)

University College Venlo (UCV)
   
 

Institute of Data Science

Institute of Data Science
 

   
 

Maastricht Science Programme (MSP)

Maastricht Science Programme (MSP)

   
 

 

   

Kwadrant 3 - Duale identiteit

Brand layer 1 Brand layer 2 Brand layer 3 Brand layer 4
Maastricht University

Maastricht University
Top Institute for Evidence Based Education Research / TIER

Top Institute for Evidence Based Education Research / TIER
   
Faculteit

Rechtsgeleerdheid

Kwadrant 1 – UM identiteit

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR)

Faculty of Law (Law)
Faculteitsbureau

Faculty Office
Marketing & Communicatie

Marketing and Communication
      Personeel en Organisatie

Human Resources
      Financiën en Controle

Finance en Control
      Huisvesting

Facilities
      ICT

ICT
    Secretariaten

Secretariats
Bureau Bestuurs- en Management Ondersteuning

Dean’s Office
      Clustersecretariaat I Privaatrecht / Metajuridica / Belastingrecht

Secretariat I Private Law / Metajuridica / Tax Law
      Clustersecretariaat II Publiekrecht / Internationaal en Europees recht / Strafrecht en Criminologie

Secretariat II Public Law / International and European Law / Criminal Law and Criminology
      Onderzoekssecretariaat

Research Secretariat
    Capaciteitsgroep Belastingrecht

Department of Tax Law
 
    Capaciteitsgroep Internationaal en Europees recht

Department of International and European Law
 
    Capaciteitsgroep Metajuridica

Department of Metajuridica
 
    Capaciteitsgroep Privaatrecht

Department of Private Law
 
    Capaciteitsgroep Publiekrecht

Department of Public Law
 
    Opleidingsinstituut

Education Office
 
    Team Secretariaat / helpdesk

Education Institute Secretariat and Helpdesk
 
    Team Onderwijsorganisatie

Education Organisation Desk
 
    Opleidingsinstituut

Education Office
 
    Team Examens

Examination Desk
 
    Team Stafdiensten

Education Office Policy Desk
 
    Team Toelating

Admission Desk
 
    Team Stages en PAO

Internships and professional training Desk
 
    Onderwijsontwikkeling en Informatietechnologie

Educational Development and Information Technology (EDIT)
 
    Advocatenpraktijk

Legal Advice Clinic
 

Kwadrant 2 - endorsed identiteit (A-brands)

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
Het Maastrichts Forensisch Instituut (tMFI)

The Maastricht Forensic Institute (tMFI)
   
  Montesquieu Instituut Maastricht University

Montesquieu Institute Maastricht University
   
  METRO

METRO
   
  Maastricht Centre for Human Rights

Maastricht Centre for Human Rights
   
  Institute for Globalisation and International Regulation (IGIR)

Institute for Globalisation and International Regulation (IGIR)
   
  Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies

Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies
   
  Maastricht Graduate School of Law

Maastricht Graduate School of Law
   
  Maastricht Centre for Taxation

Maastricht Centre for Taxation
   
  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI)

Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI)
   
  Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM)

Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM)
   
  Centre for European Research in Maastricht (CERiM)

Centre for European Research in Maastricht (CERiM)
   
  Maastricht Centre for European Law (MCEL)

Maastricht Centre for European Law (MCEL)
   
 

European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC)

European Centre on Privacy and Cybersecurity (ECPC)

The Maastricht Law & Tech Lab

The Maastricht Law & Tech Lab

   

 Kwadrant 3 - duale identiteit

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
Ius Commune

Ius Commune
   
Faculteit

Psychology and Neuroscience

Kwadrant 1 – UM identiteit

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
Faculty of Psychology and Neuroscience

Faculty of Psychology and Neuroscience
Faculteitsbureau

Faculty Office
Directeur bedrijfsvoering

Director Operations Management
      Bureau Onderwijs

Education Office
      Informatisering

Computerization
      Onderzoeksondersteuning

Research Support
      Financiën

Finance
      Personele Zaken

Human Resources Department
    Experimentele Klinische Psychologie

Experimental Psychopathology
 
    Arbeid en Sociale Psychologie

Work and Social Psychology
 
    Neuropsychologie en Psychofarmacologie

Neuropsychology and Psychofarmacology
 
    Cognitieve Neurowetenschappen

Cognitive Neuroscience
 
    Opleidingsinstituut

Education Office
Opleidingsdirecteur

Programme Director
    Onderzoeksinstituut

Research Institute
Cognitieve Neurowetenschappen

Cognitive Neuroscience
    Onderzoeksraad

Research Council
 
    Ethische Commissie Psychologie

Ethical Committee Psychology
 
    Brain and Education

Brain and Education
 

Kwadrant 2 - Endorsed identiteit (A-brands)

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
Maastricht Brain Imaging Centre

Maastricht Brain Imaging Centre
   

 Kwadrant 3 - Duale identiteit

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
EPP Experimentele Klinische Psychologie

Experimental Psychopathology
   
Faculteit

School of Business and Economics

Kwadrant 1 – UM identiteit

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
  Decaan

Dean
 
    Faculteitsbestuur

Faculty Board
 
    Opleidingscommissie

Programme Committee
 
    Departement Economie, Sectie Economie 1

Department of Economics, Section Economics 1
 
    Departement Economie, Sectie Economie 2

Department of Economics, Section Economics 2
 
    Departement Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch

Department of Educational Research and Development
 
    Departement Kwantitatieve Economie

Department of Quantitative Economics
 
    Departement Organisatie & Strategie

Department of Organisation and Strategy/i>
 
    Departement Marketing en Marktonderzoek

Department of Marketing and Market Research
 
    Departement Financiering

Department of Finance
 
    Departement Accounting en Informatiemanagement

Department of Accounting and Information Management Postdoctorale
 
    Postdoctorale opleiding registeraccountant

Postgraduate Course in Accountancy
 
    Postdoctorale opleiding Controller

Postgraduate Course in Control
 
    Graduate School of Business and Economics (GSBE)

Graduate School of Business and Economics (GSBE)
 
    Faculteitsbureau

Faculty Office
Studie- en Studentenverenigingen

Student Associations
    Decaan en Directie

Dean and Director’s Office
 
    Communicatie en studenten werving

Student Recruitment and Communications Office
 
    Automatisering en Computerondersteuning (ACO)

Automation and Computer Support
 
    Personele Zaken

Human Resources Office
 
    Onderwijs en Examens

Education and Exams Office
 
    Internationale Betrekkingen

International Relations Office
 
    Studie advisering

Student Advising
 
    Maastricht Accounting and Auditing Research Centre MARC

Maastricht Accounting and Auditing Research Centre MARC
 
    Limburg Institute for Business and Economic Research LIBER

Limburg Institute for Business and Economic Research LIBER
 
    Maastricht Academic Centre for Research Services MAXX

Maastricht Academic Centre for Research Services MAXX
 

Kwadrant 2 - Endorsed identiteit (A-brands)

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
Centre for Entrepreneurship and Innovation

Centre for Entrepreneurship and Innovation

 

 

 
 

Research Centre for Education and the Labour Market (ROA)
 

Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) 
 
  Network Sociale Innovatie (NSI)

Network Social Innovation (NSI)

 

 

 
 

Maastricht Sustainability Institute (MSI)

Maastricht Sustainability Institute (MSI)

Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG)

Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG)

Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI)

Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI)

Brightlands Institute for Smart Society (BISS)

Brightlands Institute for Smart Society (BISS) 
 

 Kwadrant 3 - Duale identiteit

Merklaag 1 Merklaag 2 Merklaag 3 Merklaag 4
Maastricht University

Maastricht University
UNU MERIT

UNU MERIT
   
  INSCOPE

INSCOPE
   
 

European Centre for Corporate Engagement (ECCE)

European Centre for Corporate Engagement (ECCE)

UMIO
UMIO

Maastricht School of Management (MSM)

Maastricht School of Management (MSM)