Typografie

Binnen de UM worden drie lettertypes gebruikt: De Thesis Sans (van de Nederlandse letterontwerper Lucas de Groot) voor al het druk- en printwerk en de UM website, de Verdana voor alle andere digitale uitingen en brieven en de Calibri voor PowerPoint presentaties. Voor meer uitleg hierover zie onderaan deze pagina.

UM Typography Thesis 1

De basiselementen van de UM-huisstijl, zoals het  logo, de endorsed A-merken en de namen van de organisatieonderdelen zijn standaard in dit lettertype uitgevoerd. Het is aan te bevelen om de Thesis Sans zo veel mogelijk te gebruiken want zoals het logo en de kleurstelling voor directe herkenbaarheid zorgen, veroorzaakt typografie een soort onderliggende overal aanwezige UM herkenbaarheid. Aan typografie dient minstens zoveel aandacht te worden besteed als aan vorm, kleur en beeld.

UM Typography Thesis 2

Professionele gebruikers (preferred suppliers, zoals ontwerpers/dtp-ers met grafische opmaakprogramma’s) maken gebruik van de Thesis Sans (open type CFF). De UM heeft hiervoor eigen licentie en onderstaande gewichten zijn beschikbaar.

  • Thesis Sans Bold
  • Thesis Sans Semi Bold
  • Thesis Sans Regular
  • Thesis Sans Semi Light
  • Thesis Sans Expert
  • Thesis Sans Bold Italic
  • Thesis Sans Semi Bold Italic
  • Thesis Sans Regular Italic
  • Thesis Sans Semi Light Italic

Aangeraden wordt om steeds een gewicht over te slaan om voldoende contrast te hebben tussen de lettergewichten (bijvoorbeeld de Thesis Sans Bold combineren met de Thesis Sans Regular of de Thesis Sans Semi Bold combineren met de Thesis Sans Semi Light). Voor ontwerp en opmaak kunt u contact opnemen met de preferred suppliers. Voor de website worden alleen de gewichten Semi Light, Plain, Bold en tabular lining figures gebruikt.

Digitale middelen

Voor brieven, rapporten en andere digitale middelen wordt het Truetype lettertype ‘Verdana’ gebruikt. Voor Power Point presentaties wordt het lettertype Calibri gebruikt. De Verdana en de Calibri zijn standaard opgenomen in de systeemsoftware van Microsoft Windows en zijn dus op alle PC’s beschikbaar.

um typografie