Banieren en vlaggen

In het verleden werden vaak lukraak spandoeken aan de monumentale UM-panden opgehangen. Deze aankondigingen van bijvoorbeeld een Open Dag of Dies Natalis pasten niet in het beleid dat de gemeente Maastricht hanteerde m.b.t. het aanbrengen van uitingen op monumentale panden in de (binnen)stad.

Omdat de UM toch behoefte had aan deze vorm van aankondiging heeft Facility Services van de UM, in nauw overleg met de gemeente Maastricht, een alternatief ontwikkeld. Inspiratie werd geput uit het verleden en men heeft gekozen voor het ophangen van banieren die esthetisch in het beeld van de oude binnenstad passen.

Per universiteitspand zijn één of meerdere plaatsen aangewezen waarop de banieren aangebracht mogen worden. Ook het formaat en de wijze van bevestiging zijn vastgelegd. De banieren mogen niet voor onbeperkte tijd worden opgehangen, m.b.t. tijdsduur en frequentie zijn door Facility Services afspraken gemaakt met de gemeente Maastricht.

Standaardbanieren

Voor jaarlijks terugkerende activiteiten zoals Open Dag, Dies Natalis Viering, Opening Academisch Jaar, etc. zijn de hieronder afgebeelde standaardbanieren al beschikbaar.

Banners

Ontwerp nieuwe banieren
In overleg met het Huisstijlbureau is het mogelijk om bij The Creative Hub/Canon (preferred supplier) nieuwe banieren te laten ontwerpen/uitvoeren. The Creative Hub/Canon beschikt per pand over de benodigde informatie zoals het formaat en de manier van bevestigen.

Aanbrengen banieren
Het aanbrengen van banieren zal altijd door Facility Services gedaan worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met het FS frontoffice.

Op welke gebouwen mogen banieren geplaatst worden?
Klik op onderstaande adressen voor het aantal banieren per gebouw, de formaten en de exacte bevestigingsplaats(en).

Vlaggen

Nieuw ontwerp
In augustus 2018 zijn alle oude vlaggen vervangen door vlaggen met een nieuw ontwerp.
Dit ontwerp is een combinatie van het logo en alle huisstijlkleuren. De vlaggen zijn geproduceerd in samenwerking met Facility Services.

Er zijn twee soorten vlaggen: een mastvlag en een staande baniervlag. Voor de locaties campus Brussels en campus Venlo zijn aparte vlaggen gemaakt in dezelfde stijl.

Foto’s
In de Libary van het publishing platform zijn van beide soorten vlaggen een aantal foto’s beschikbaar.

voorbeelden_nieuwe_vlaggen.jpg