Rookvrije universiteit

Eén van de maatregelen van de overheid om in de toekomst een rookvrije generatie te bereiken is de aanpassing van de Tabaks- en rookwarenwet: met ingang van 1 augustus 2020 is het roken op terreinen van onderwijsinstellingen (inclusief hbo en wo) niet meer toegestaan.

UM is rookvrij

Wij vinden een gezonde werk- en leeromgeving van cruciaal belang voor ons allemaal en hebben daarom de rookvrije universiteit omarmd. Dit betekent dat sinds 1 augustus 2020 alle terreinen van de UM rookvrij zijn. Deze maatregel geldt voor iedereen: studenten, medewerkers, bezoekers en leveranciers, er zijn geen uitzonderingen. Het rookverbod geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week en voor alle rook- en tabakswaar (inclusief e-smokers).

De grenzen van de rookvrije terreinen (inclusief binnenterreinen) worden duidelijk gemarkeerd met borden en trottoirtegels. Voor informatie over de exacte perceelbegrenzing kun je terecht bij de gebouwenbeheerder van de betreffende locatie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal controleren of het rookverbod daadwerkelijk van kracht is bij een onderwijsinstelling, of het verbod goed wordt aangeduid en of er zorgvuldig wordt gehandhaafd. Studententeams zien toe op de naleving.

Stoppen met roken?

Wil je de rookvrije universiteit aangrijpen om te stoppen met roken en zou je daar graag hulp bij willen krijgen? De UM biedt je ondersteuning. Sinds augustus 2020 geeft een externe aanbieder (online) ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding. De meeste zorgverzekeraars vergoeden dit volledig uit de basisverzekering.