Pre-master Mental Health

Aanmelden voor dit pre-masterprogramma is niet meer mogelijk. Het academisch jaar 2024-2025 zal het laatste jaar zijn dat dit programma wordt aangeboden.

Geeft je diploma je geen toegang tot de UM-masteropleiding Mental Health (Nederlandstalig)  van de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN)?

Deze pre-master is een voorbereidingsprogramma dat een brug slaat tussen je vooropleiding (hbo met een relevante vooropleiding) en de master. Na succesvolle afronding van deze pre-master ben je direct toelaatbaar tot de master Mental Health, mits je ook voldoet aan de eventuele aanvullende toelatingseisen van de master.

Op deze pagina vind je belangrijke details m.b.t. het aanmeldproces voor de pre-master (zoals deadlines, toelatingseisen, benodigde documenten en beoordeling). Controleer of je in aanmerking komt voor toelating tot dit pre-masterprogramma.

 

Onderwijsprogramma
Onderwijsvergoeding
Algemene eisen: vooropleiding
Aanvullende eisen: taaleis
Aanmelden en inschrijven
Hoe beoordelen we je aanmelding?

Onderwijsprogramma

Het onderwijs van de pre-master is verspreid over verschillende dagen in de week. Naast de onderwijsactiviteiten worden dagen van de week besteed aan zelfstudie. De pre-master bestaat uit 60 ECTS.

De pre-master bestaat in ieder geval uit de volgende vakken:
 Kind- en jeugdpsychopathologie
 Stemmingsstoornissen
 Neuropsychologische stoornissen
 Research in Psychopathology
 Anxiety and Related Disorders
 Psychodiagnostics

En de volgende trainingen:
 Intake proces deel 1
 Statistics - periode 1
 Intake proces deel 2
 Statistics - periode 2
 Methodology - periode 4 
 Skills Anxiety and Related Disorders

Na afronding van de pre-master ontvang je een cijferlijst.

Onderwijs- en Examenregeling
Er is een Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor deze pre-master. 

Onderwijsvergoeding

De onderwijsvergoeding voor deze pre-master bedraagt: deze informatie komt binnenkort.

Je leest meer over de onderwijsvergoeding in het UM-inschrijvingsbesluit (art. 28).

Algemene eisen: vooropleiding

Deze pre-master is voor hbo-studenten met een relevante vooropleiding, die geen universitaire bachelor en/of master hebben afgerond.

Studenten die een bachelor hebben gehaald in een van de oranje gearceerde opleidingen in dit document moeten een minor gevolgd hebben van tenminste 15 ECTS.

Aanvullende eisen: taaleis

Bij deze opleiding is Nederlands de instructietaal. Je moet het Nederlands daarom voldoende beheersen. Een minimaal niveau gelijk aan NT2-II (Nederlands als tweede taal) is vereist voor deze opleiding.

Indien je aan één of meer van de onderstaande voorwaarden voldoet, voldoe je automatisch aan de taaleis voor deze opleiding:

 • Je hebt een havo- of vwo-opleiding afgerond.
 • Je hebt een Nederlandstalige hbo-opleiding afgerond.
 • Je hebt een vooropleiding buiten Nederland afgerond met Nederlands als tweede taal. Met de volgende vooropleidingen buiten Nederland voldoe je automatisch aan de taaleis voor een Nederlandstalige UM-bachelor- of -masteropleiding:
  - België, Vlaanderen: Diploma van Secundair Onderwijs
  - België, Wallonië: Diploma van Secundair Onderwijs met Nederlands als examenvak
  - Duitsland: Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife met Niederländisch als 'Prüfungsfach' of 'Leistungsfach'
  - Suriname: vwo-diploma of hbo(p)-diploma
  - Verenigd Koninkrijk: GCE A-level of GCE AS-level in Dutch
  - Frankrijk: Diplôme du Baccalauréat Général: Nederlands als eerste, tweede of derde taal
  - European Baccalaureate: Dutch as first or second language
  - International Baccalaureate: Dutch A at Standard Level or Higher Level, Dutch B at Higher Level
  - Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT): Educatief Startbekwaam (STRT) en Educatief Professioneel (EDUP) (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) of  Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO)
 • Je kunt op een andere wijze aantonen dat je voldoet aan de taaleis, bijvoorbeeld door middel van een certificaat Staatsexamen Nederlands als tweede taal, minimaal niveau II (NT-2) of een daaraan gelijkwaardige certificering zoals certificering via de CNaVT* aan te leveren.

Indien de UM echter gerede twijfel heeft over je taalbeheersing, kan de UM je verzoek tot inschrijving afwijzen of aanvullende eisen stellen om het benodigde taalniveau aan te tonen.

*Zie http://cnavt.org/erkenning-certificaat   voor Educatief Startbekwaam (STRT) en Educatief Professioneel (EDUP) (toelating hoger onderwijs).

Gedurende de opleiding kunnen delen van het onderwijsmateriaal en onderwijsactiviteiten in het Engels worden aangeboden. Een goede beheersing van de Engelse taal is daarom zeer aan te bevelen.

Aanmelden en inschrijven

Klaar om je aan te melden? Het aanmeldings- en inschrijvingsproces bestaat uit drie fases. Meer informatie over elk van deze fases vind je hieronder. Lees deze informatie zorgvuldig door en zorg dat je alle taken zo snel mogelijk afrondt (in elk geval voor de aangegeven deadlines).

Belangrijke deadlines

Fase 1: Aanmelding via Studielink

Laat ons weten dat je je voor deze opleiding wilt aanmelden

Om te beginnen met het aanmeldingsproces voor deze opleiding, moet je je eerst aanmelden via Studielink. Studielink is de centrale Nederlandse organisatie die aanmeldingen en inschrijvingen voor het hoger onderwijs bijhoudt. In Studielink kun je je aanmelden door aan te geven welke opleiding je bij de Universiteit Maastricht (UM) wil gaan volgen, welke vooropleiding(en) je gedaan hebt, en word je mogelijk om een aantal andere gegevens gevraagd.

Studielink kent twee manieren van inloggen: met of zonder het gebruik van DigiD:

Als je in een Nederlandse gemeente woont, kun je alleen inloggen met je DigiD. Als je in een Nederlandse gemeente woont, maar nog geen DigiD hebt, dan kun je deze aanvragen (Vraag een DigiD aan). 

Als je (nog) niet in Nederland woont, kun je inloggen door het creëren van een Studielink account (zonder DigiD). Aangezien jouw persoonlijke gegevens in dit geval niet via DigiD geverifieerd kunnen worden, zal Universiteit Maastricht (UM) je persoonlijke gegevens verifiëren.

Aanmelden via Studielink


Let op
Je moet je ‘startmoment’ selecteren in Studielink. Let hierbij op dat je de juiste maand en het juiste jaar kiest in het drop down-menu, zodat je je ook daadwerkelijk aanmeldt voor de opleiding voor het komende studiejaar.
Binnen 24 uur na je aanmelding via Studielink ontvang je een e-mail van UM. In deze e-mail staan jouw persoonlijke gebruikersnaam/UM-studentnummer en een link waarmee je je eigen wachtwoord kunt aanmaken. Deze gegevens kun je gebruiken om in te loggen in de MyApplication portal, de online omgeving waar de rest van het aanmeldingsproces zal plaatsvinden. Dit portaal geeft je een duidelijk overzicht van alle taken die je moet uitvoeren, zoals het uploaden van documenten en het betalen van je onderwijsvergoeding.

Fase 2: Toelating

Laat UM nagaan of je aan de toelatingseisen voldoet

 

MyApplication portal

Om UM te laten bepalen of je in aanmerking komt voor toelating tot de door jou gekozen opleiding, moet je een aantal taken uitvoeren in de MyApplication portal, de online omgeving waar de rest van het aanmeldingsproces zal plaatsvinden. Alle taken die je moet afronden, zoals het uploaden van documenten, staan hier in een duidelijk overzicht op een rijtje. Je kunt op het portaal inloggen met jouw persoonlijke gebruikersnaam/UM-studentnummer en het wachtwoord dat je zelf hebt aangemaakt (je gebruikersnaam en uitleg over hoe je je eigen wachtwoord kunt aanmaken vind je in de e-mail die je van ons hebt ontvangen na je aanmelding in Studielink).

Zorg dat je de taken in de MyApplication portal op tijd afrondt. Dit betekent dat je documenten uploadt, zodra je ze af hebt en/of in je bezit hebt. Hoe eerder je een taak afrondt, hoe eerder we je kunnen laten weten of je nog iets moet toevoegen of veranderen. Houd de aangegeven deadlines goed in de gaten, aangezien deze niet voor alle opleidingen hetzelfde zijn.

Zodra je al je toelatingstaken hebt voltooid, is je aanmeldingsdossier klaar om te worden voorgelegd aan de Toelatingscommissie. Alleen aanmeldingen die vóór de aangegeven deadline afgerond zijn, worden voorgelegd. Afhankelijk van je opleiding gebeurt dit onmiddellijk (op doorlopende basis), of na een aangegeven deadline.
 

Benodigde documenten

 • Een recente pasfoto
  De pasfoto moet voldoen aan bepaalde richtlijnen.
 • Een kopie van je geldig paspoort of EU-identiteitskaart
  Maak een kopie van de pagina met je persoonsgegevens. Sla deze kopie op als ‘paspoortkopie’ en niet als ‘paspoortfoto’.
 • Een kopie van je meest recente cijferlijst en een kopie van je diploma indien je dat al behaald hebt
  Als je nog niet bent afgestudeerd, kun je officiële cijferlijsten van je bacheloropleidingen uploaden.​ 
 • Een cv (volgens dit format)
 • Een motivatiebrief (volgens dit format
 • Uitslag van je NT2-II taaltest, met voldoende resultaat (indien van toepassing)

 

Let op: studenten die een bachelor hebben gehaald in een van de oranje gearceerde opleidingen in dit document moeten een minor gevolgd hebben van tenminste 15 ECTS. Zorg ervoor dat de vakken van deze minor geel gearceerd zijn in jouw transcript. 
Indien er binnen de hbo-vooropleiding geen sprake was van een minorperiode, dien je aan te geven welke keuzevakken of extracurriculaire vakken (minimaal 15 ECTS) er afgerond zijn.


Updates over de voortgang van je aanmeldingsproces

Vanaf nu ontvang je belangrijke informatie en oproepen tot actie met betrekking tot jouw aanmelding in de inbox van de MyApplication portal. We raden je aan om regelmatig in te loggen in de portal, zodat je op de hoogte blijft. Maar over belangrijke wijzigingen houden we je ook op de hoogte via het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven.

Fase 3: Inschrijving

Regel de praktisch zaken die nodig zijn om met je studie aan UM te beginnen

Als jou een plek in je gekozen opleiding is aangeboden, moet je je inschrijving regelen. De inschrijftaken staan opgesomd in de MyApplication portal onder ‘Inschrijftaken’. Hieronder vind je een kort overzicht.
 

Betaal je onderwijsvergoeding

Elke aanmelder moet zijn/haar onderwijsvergoeding betalen. Meer informatie over hoe de onderwijsvergoeding te betalen, vind je in de taakbeschrijving in de MyApplication portal.

Zodra je de uitnodiging voor het betalen van je onderwijsvergoeding hebt ontvangen, is het belangrijk dat je (in Studielink) aangeeft hoe je de betaling wenst te regelen. Doe dit op tijd (in elk geval vóórdat je start met je studie). Zorg er ook voor dat je (het eerste gedeelte) van je onderwijsvergoeding op tijd betaalt, anders kun je niet starten met je studie.


Laat UM je diploma verifiëren

Nederlandse diploma’s
Heb je het diploma op basis waarvan je een plek in je opleiding aangeboden hebt gekregen verworven in Nederland? Dan zal DUO de verificatie van je diploma naar UM indienen. Verdere actie van jouw kant is niet meer nodig.

Niet-Nederlandse diploma’s
Heb je het diploma op basis waarvan je een plek in je opleiding aangeboden hebt gekregen verworven buiten Nederland? Dan moet je een gewaarmerkte kopie van je diploma sturen.

Heb je je vooropleiding buiten Nederland gedaan en ontvang je je diploma niet voor de start van jouw opleiding? Stuur dan een gewaarmerkte afstudeerverklaring.

Informatie over de eisen aan een gewaarmerkt kopie van je diploma en aan een afstudeerverklaring, en het adres waarnaar deze documenten verstuurd moeten worden, kun je vinden in de taakomschrijving in de MyApplication portal.
 

Zorg ervoor dat aan alle aanmeldings- en inschrijvingstaken is voldaan

UM kan je alleen inschrijven als je alle taken in de MyApplication portal hebt volbracht. Zorg ervoor dat dit het geval is, zodat je aanmelding en inschrijving afgerond kunnen worden en je je zo snel mogelijk kunt gaan voorbereiden op je studie.
 

Bevestiging van inschrijving

Als je bent ingeschreven voor je opleiding aan UM, ontvang je hiervan een bevestiging via e-mail van UM (in de inbox in de MyApplication portal) én van Studielink (per e-mail). 

UM e-mailaccount
Voordat je aan je studie begint, ontvang je de inloggegevens voor je UM e-mailaccount. Je UM e-mailadres wordt gebruikt voor alle correspondentie over je introductieprogramma en de start van je studie. Je privé e-mailadres wordt alleen gebruikt om je te informeren over het aanmeldings- en inschrijvingsproces.

Hoe beoordelen we je aanmelding?

Als je je voor een opleiding wil aanmelden, of bezig bent met een aanmelding, is het handig om te weten hoe jouw aanmelding beoordeeld wordt. Meer informatie hierover vind je hieronder.

De pre-master heeft 25 plaatsen voor studenten met een relevante afgeronde hbo-opleiding. Selectie vindt plaats op basis van je kwaliteit en geschiktheid. Daarbij zijn zowel je motivatie, vooropleiding als je (professionele) (werk- en/of stage-) ervaring belangrijk. Er wordt eveneens gekeken naar:

 • je studieresultaten en academische vorming,
 • afgeronde, relevante hbo-opleiding (zie lijst met relevante vooropleidingen),
 • relevantie van je vakkenpakket en/of minorpakket,
 • aantoonbare affiniteit met het werkveld en met werkervaring,
 • je werk- of stage-ervaring, eventueel vrijwilligerswerk en maatschappelijke inzet.

Lijst met relevante vooropleidingen