Pre-master Mental Health

De pre-master is bedoeld voor hbo-studenten met een relevante vooropleiding die geen universitaire bachelor en/of master hebben afgerond. Succesvolle afronding van alle blokken in de pre-master geeft toegang tot de klinische stage in de master.

De pre-master wordt alleen voltijds aangeboden

Taaleis Nederlands

Bij deze opleiding is Nederlands de instructietaal. Je moet het Nederlands daarom voldoende beheersen. Een minimaal niveau gelijk aan NT2-II (Nederlands als tweede taal) is vereist voor deze opleiding.

Indien je aan één of meer van de onderstaande voorwaarden voldoet, voldoe je automatisch aan de taaleis voor deze opleiding:

 • Je hebt een havo- of vwo-opleiding afgerond
 • Je hebt een Nederlandstalige hbo-opleiding afgerond
 • Je hebt een vooropleiding buiten Nederland afgerond met Nederlands als tweede taal. Met de volgende vooropleidingen buiten Nederland voldoe je automatisch aan de taaleis voor een Nederlandstalige UM-bachelor- of - masteropleiding:

  - België, Vlaanderen: Diploma van Secundair Onderwijs

  - België, Wallonië: Diploma van Secundair Onderwijs met Nederlands als examenvak
  - Duitsland: Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife met Niederländisch als 'Prüfungsfach' of 'Leistungsfach'
  - Suriname: VWO-diploma of HBO(P)-diploma
  - Verenigd Koninkrijk: GCE A-level of GCE AS-level in Dutch
  - Frankrijk: Diplôme du Baccalauréat Général: Nederlands als eerste, tweede of derde taal
  - European Baccalaureate: Dutch as first or second language
  - International Baccalaureate: Dutch A at Standard Level or Higher Level, Dutch B at Higher Level
  - Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT): Educatief Startbekwaam (STRT) en Educatief Professioneel (EDUP) (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) of  Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO)

 • Je kunt op een andere wijze aantonen dat je voldoet aan de taaleis, bijvoorbeeld door middel van een certificaat Staatsexamen Nederlands als tweede taal, minimaal niveau II (NT-2) of een daaraan gelijkwaardige certificering zoals certificering via de CNaVT* aan te leveren.

Indien de UM echter gerede twijfel heeft over je taalbeheersing, kan de UM je verzoek tot inschrijving afwijzen of aanvullende eisen stellen om het benodigde taalniveau aan te tonen.

* Zie http://cnavt.org/erkenning-certificaat   voor Educatief Startbekwaam (STRT) en Educatief Professioneel (EDUP) (toelating hoger onderwijs).

Gedurende de opleiding wordt ook gebruik gemaakt van Engelstalig onderwijsmateriaal. Een goede beheersing van de Engelse taal is daarom zeer aan te bevelen.

Contactdagen en programma

Het onderwijs van de pre-master blokken vindt plaats verspreid over verschillende dagen in de week. Daarnaast ben je bezig met zelfstudie. De pre-master bestaat uit 60 ECTS (lees meer over collegegelden).
Na afronding van de pre-master ontvang je een cijferlijst.

De pre-master bestaat in ieder geval uit de volgende vakken:
 Kind- en jeugdpsychopathologie - periode 1 
 Stemmingsstoornissen - periode 2 
 Neuropsychologische stoornissen - periode 3
 Research in Psychopathology - periode 4 
 Anxiety and Related Disorders - periode 5
 Psychodiagnostics - periode 6

En de volgende trainingen:
 Intake proces deel 1 - periode 1 
 Statistics - periode 1
 Intake proces deel 2 - periode 2 
 Statistics - periode 2
 Methodology - periode 4 
 Skills Anxiety and Related Disorders - periode 5

Toelating en inschrijving

Aanmelden en inschrijven voor pre-master Mental Health aan de Universiteit Maastricht (UM) bestaat uit de volgende vijf stappen. Lees hoe de procedure verloopt, en wanneer je wat moet doen. Zorg dat je op tijd bent. De deadline voor deze opleiding vind je onder Stap 1: Controleer de toelatingseisen en aanmelddeadlines en Stap 2: Aanmelden via Studielink.nl.
 

Stap 1. Controleer de toelatingseisen en aanmelddeadlines

Voldoe je aan alle voorwaarden?

De UM beoordeelt op basis van je vooropleiding of je toelaatbaar bent voor de masteropleiding waarvoor je je hebt aangemeld.

Nadat de UM een besluit heeft genomen ontvang je bericht. Het is ook mogelijk dat aanvullende documenten nodig zijn om je vooropleiding(en) te beoordelen. Hierom wordt per e-mail gevraagd. Houd dus je e-mail goed in de gaten!

Deadline aanmelding

 • 1 april 2022 (academisch jaar 2022/2023)

Stap 2. Meld je aan via Studielink.nl

Maak een account aan en kies je studie

Aanmelden in Studielink
In Studielink geef je aan welke studie je wilt gaan doen (Pre-Master Mental Health). Let op de aanmelddeadline voor jouw masteropleiding en upload meteen na je aanmelding de vereiste documenten in MyUM.

Aankomende studenten moeten eerst een account aanmaken bij Studielink. Woon je in Nederland, dan kun je direct inloggen met je DigiD. Heb je nog geen DigiD, dan kun je er een aanvragen. Woon je nog niet in Nederland, dan moet je bij Studielink een wachtwoord en gebruikersnaam aanvragen. Daarna kun je ook een account aanmaken.

Direct aanmelden via Studielink  
Een DigiD aanvragen  

 

Stap 3. Upload je documenten in MyUM

Check wat je nodig hebt

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink, ontvang je van de UM binnen 24 uur een e-mail met je persoonlijk studentnummer en een wachtwoord. Met deze inloggegevens krijg je toegang tot de MyUM portal, het intranet van de UM.

Om je aanmelding compleet te maken voor deze opleiding, moet je diverse documenten via MyUM uploaden. Doe dit zo snel mogelijk, maar in elk geval vóór de aanmelddeadline.

Let op: als je een verkeerd document uploadt in de MyUM portal, dan kun je deze vervolgens niet meer verwijderen uit je digitale dossier. Wel kun je alsnog het juiste document uploaden, maar dit vervangt niet het foutieve document. De UM kan beoordelen welke uploads de juiste zijn.

Vereiste documenten:

 • Een recente pasfoto. De pasfoto moet voldoen aan bepaalde richtlijnen
 • Een kopie van je geldig paspoort of EU-identiteitskaart (geldig op 1 september 2022). Maak een kopie van de pagina met je persoonsgegevens. Sla deze kopie op als 'paspoortkopie' en niet als 'paspoortfoto'.
 • Een kopie van je meest recente cijferlijst en een kopie van je diploma indien je dat al behaald hebt. Als je nog niet bent afgestudeerd, kun je officiële cijferlijsten van je bacheloropleidingen uploaden.​ 
 • Een CV (volgens dit format)
 • Een motivatiebrief (volgens dit format
 • Uitslag van je NT2-II taaltest, met voldoende resultaat (indien van toepassing)

Let op:

 • Voor studenten die een bachelor hebben gehaald in een van de oranje gearceerde opleidingen in dit document moeten een minor gevolgd moeten hebben van tenminste 15 ECTS. Zorg ervoor dat de vakken van deze minor geel gearceerd zijn in jouw transcript.
 • Alle benodigde documenten moeten zijn geupload voor de aanmelddeadline. Zie "Toelating en inschrijving" stap 1 Controleer de toelatingseisen en aanmelddeadlines of Stap 2: Meld je aan via Studielink.nl
 • Alleen volledige aanmeldingen worden in overweging genomen.
 • Alle documenten moeten in het Nederlands zijn. Heb je een anderstalig diploma? Dan hebben we bij je diploma een gecertificeerde vertaling nodig.

Stap 4. Volg de toelatingsprocedure

Je bent (voorwaardelijk) toelaatbaar en volgt de toelatingsprocedure​

Bericht over toelating
Op grond van de door jou aangeleverde documenten en de toelatingsprocedure neemt de UM een beslissing over je toelating. Wanneer een besluit is genomen over je toelating, ontvang je hierover een e-mail van de UM.

 

Stap 5. Voltooi je inschrijving aan de UM

Voltooi alle inschrijfvereisten en betaal je collegegeld

Nadat je stap 4 met succes hebt doorlopen, ontvang je van UM een bericht over de betaling van je collegegeld.

Het is belangrijk dat je het collegegeld op tijd betaalt. Alleen dan kun je starten met je studie.

Als er nog documenten ontbreken, ontvang je hierover bericht van de UM. Welke documenten dit zijn, staat in het bericht. Upload de gevraagde documenten zo snel mogelijk in de MyUM Portal, of stuur ze per post naar de UM als daarom gevraagd wordt.

Belangrijk: voor de Premaster in Mental Health bedraagt de onderwijsvergoeding:

 • Studiejaar 2020-2021: € 2.143,-                  
 • Studiejaar 2021-2022: € 1.084,- (dit was eers € 2.168,- maar door de NPO maatregel Halvering Collegegeld is dit verlaagd)

Voor de Master in Mental Health zijn verschillende collegegeldtarieven van toepassing, instellingscollegeld of wettelijk collegegeld. Hoe bepaal je welk tarief voor jou van toepassing?

Lees de informatie over Collegegeld voor meer uitleg en gebruik de collegeldklikwijzer zoals aangegeven op die pagina.

Let op: bij het invullen van de collegegeldklikwijzer dien je zowel je Bachelor als Master HBO en WO opleiding(en) in te vullen.

Lees meer over het betalen van je collegegeld
Lees meer over het voltooien van je inschrijving

Inschrijving zonder afgeronde vooropleiding (zachte-knipregeling)

Om studenten tegemoet te komen die door COVID-19 studievertraging hebben opgelopen, is de zachte-knipregeling ingesteld. Deze regeling betekent dat je je kunt inschrijven voor een vervolgopleiding zonder afgeronde vooropleiding.

Was vanwege de COVID-19 pandemie je studievoortgang in studiejaar 2021-2022 niet voldoende om je vooropleiding op tijd af te ronden? Dan krijg je in studiejaar 2022-2023 (voor een studiestart in september of februari) de mogelijkheid om onder bepaalde condities voorwaardelijk te beginnen aan je vervolgopleiding bij de UM.
 

Wanneer kom je in aanmerking voor de zachte knip?
 

Wil je doorstromen van:

 • een bachelor naar een UM (pre-)master,
 • een pre-master of schakelprogramma naar een UM-master, of
 • een hbo-propedeuse naar een UM-bachelor?

Lees hier wanneer je in aanmerking komt voor de zachte knip.

Ben je al een FPN student?

Controleer AskPsy voor FPN specifieke regelingen.

Hoe en wanneer dien je een aanvraag in?

Uiterlijk begin juli maken we hier bekend hoe en wanneer je een aanvraag kunt indienen om voor de zachte-knipregeling in aanmerking te komen.