Kennis-As project

LINK

Het programma Limburg Investeert in haar Kenniseconomie (LINK) behelst de oprichting van twee instituten rondom drie top-wetenschappers:

  • M4I, het Institute of Nanoscopy
  • MERLN,  het Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine
Kennis-As 2.0 - MERLN

Deze instituten creëren wetenschappelijke en economische waarde op zichzelf en versterken de (wisselwerking tussen) de Brightlands Chemelot Campus en de Brightlands Maastricht Health Campus. M4I door geavanceerde massaspectrometrie en elektronenmicroscopie en MERLN door regeneratieve geneeskunde.

Deze versterking van de regionale kennisinfrastructuur zorgt ervoor dat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat voor nieuwe en bestaande bedrijven, tegelijkertijd leidt het tot aantrekken en behouden van (jonge) getalenteerde onderzoekers.

De oprichting van deze instituten draagt in het kader van de Kennis-As Limburg bij aan innovatieve gezondheidszorg, het opleiden van kenniswerkers en het ontwikkelen van onderzoekslijnen en valorisatieprogramma’s.

Wil je meer informatie over dit Kennis-As project?
Lees dan de businesscase van Link.