Kennis-As project

Healthy Eating & Food Innovation

Wie gezond wil blijven, moet gezond eten. Binnen het Center for Healthy Eating &Food Innovation (HEFI) wordt onderzoek verricht naar zowel de bevordering van gezond eten als naar het verkrijgen van kennis omtrent de gezondheidseffecten van voeding en de ontwikkeling van nieuwe, gezonde voedingsproducten.

HEFI is sterk op het publiek gericht en focust op drie dimensies die van belang zijn bij het bevorderen van gezond eten:

  • het voedsel zelf
  • het consumerende individu
  • de omgeving waarin individuen verkeren.

1. Het voedsel zelf

Kennis-As 2.0 - HEFI

Binnen HEFI worden wetenschappelijk onderbouwde stappen gezet naar nieuwe, gezonde voeding(smiddelen). Denk hierbij aan de ontwikkeling van voedingsproducten die snel en langdurig verzadigen, zodat men kleinere porties eet, en minder zal snacken tussen de maaltijden in. Het microbiologisch onderzoek binnen het spijsverteringskanaal is binnen de voeding discipline van HEFI het onderzoek dat het meest is uitgewerkt.. Ander onderzoek binnen de voeding discipline van HEFI waar op dit moment aan wordt gewerkt is zowel fysiologisch als metabool (digestie en gezondheid) van aard.

2. Het consumerende individu

Voedsel en voeding zijn slechts de helft van het verhaal. Menselijk gedrag en de verandering ervan zijn net zo belangrijk bij gezondheid en voeding. De focus van het HEFI onderzoek in Venlo ligt dan ook op factoren die het eetgedrag van individuen beïnvloeden Denk hierbij aan onderzoek naar hoe portiegrootte, voedselvolume, smaakvariatie, sensorisch profiel en energiedichtheid van voeding de eetlust beïnvloeden. Knapperige etenswaren worden bijvoorbeeld hoog gewaardeerd. En bij etenswaren met een rijke verscheidenheid aan smaken, aroma en texturen treedt er minder snel "flavor fatigue" op en kan men er dus meer van eten. Dit onderzoek wordt in samenwerking met diverse partners in de regio uitgevoerd, zoals Scelta en Kids University.

3. De omgeving waarin individuen verkeren

Om voedselkeuze verder te 'sturen', worden interventies ontwikkeld om de omgeving zo in te richten dat zich gezondere eetpatronen ontwikkelen.   Onderzoek richt  zich op de aanpassing van de fysieke, sociale en economische voedingsomgeving. Hierbij kan worden gedacht aan de effecten van extra belasting op ongezonde voeding, maar ook aan het subsidiëren van gezond aanbod in bedrijfsrestaurants. Verder weten we dat het aanbod van gezonde en ongezonde snacks op middelbare scholen een belangrijke rol speelt, net zoals de eetgewoonten en bewustwording van ouders.