10 juni 2020

College van Bestuur: inclusiviteit en diversiteit zijn onze kracht

Geachte leden van de UM-gemeenschap,

De Universiteit Maastricht maakt zich sterk voor een inclusieve cultuur. Als een van de meest internationale universiteiten in Europa zijn we ons ervan bewust dat juist in onze diversiteit en inclusiviteit onze kracht schuilt. Wij geloven uit overtuiging in in-sluiting; we stellen ons teweer tegen elke vorm van uit-sluiting.

Hierboven spraken we jullie aan als gemeenschap. Een bewuste woordkeuze: wij ervaren elke dag, juist in deze onzekere tijden van een wereldwijde pandemie, hoe waardevol dat samenbindende is. Wij beschouwen het als een hoeksteen in een samen-leving.

Als die samenleving geconfronteerd wordt met vormen van uitsluiting, zoals racisme, is het onze plicht om ons daartegen uit te spreken in de meest krachtige bewoordingen.

Wij zijn trots op onze studenten en medewerkers die in actie komen, die hun stem verheffen tegen racisme, die luisteren naar en open staan voor de stemmen van anderen. Het College van Bestuur staat achter en naast hen. Wij zijn solidair met slachtoffers van racisme, in onze eigen gemeenschap, onze directe omgeving en wereldwijd. In de geest van de inclusieve gemeenschap die we willen zijn, verwerpen wij racisme en discriminatie, als de antipode van de universitaire gemeenschap die wij willen zijn. Wij verzetten ons tegen alle vormen van racisme, van kansenongelijkheid tot en met zwarte piet.

We zien hierin een opgave voor iedereen aan onze universiteit. Als je daaraan een bijdrage wil leveren, meld je dan bij de Advisory Council Diversity & Inclusivity van de UM, via: diversity[at]maastrichtuniversity[dot]nl.

Niemand kan deze strijd alleen winnen; racisme en discriminatie verslaan is een uitdaging voor onze hele gemeenschap.

College van Bestuur Universiteit Maastricht,

Martin Paul, Rianne Letschert, Nick Bos

Niemand kan deze strijd alleen winnen; racisme en discriminatie verslaan is een uitdaging voor onze hele gemeenschap.  
College van Bestuur, Universiteit Maastricht