Zes Vidibeurzen voor onderzoekers Universiteit Maastricht

Zes wetenschappers van de Universiteit Maastricht ontvangen elk maximaal 800.000 euro om een vernieuwende onderzoekslijn en een eigen onderzoeksgroep op te zetten. Zij ontvangen een Vidi uit de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Dat maakte NWO vandaag bekend.

 

Het gaat om twee wetenschappers van de Faculty of Psychology and Neuroscience: Milene Bonte (leesontwikkeling en dyslexie) en Anne Roefs (verwerking van voedselstimuli in het brein), twee onderzoekers van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences: Judith Cosemans (rol van bloedplaatjeseiwitten bij tweede hart- en herseninfarct) en John Penders (verspreiding van antibioticaresistentie onder Vietnamese bevolking en Nederlandse reizigers), Bart Golsteyn van de School of Business and Economics (belang van persoonlijkheid voor schoolprestaties) en Bram Vanhofstraeten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (historisch onderzoek naar vroegmoderne personenvennootschappen). Lees een beschrijving van hun onderzoeksprojecten 

Vidi
Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen. De onderzoekers zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.

NWO selecteert Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. De Vidi-beurzen worden door NWO jaarlijks toegekend. In totaal dienden in deze Vidi-ronde 572 onderzoekers een (ontvankelijk) onderzoeksproject in. Daarvan zijn nu 87 gehonoreerd (15%, waarvan 60 man en 27 vrouw).

Vernieuwingsimpuls
Vidi is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee financieringsvormen zijn Veni (voor pas gepromoveerden) en Vici (voor zeer ervaren onderzoekers). Doel van de Vernieuwingsimpuls is innovatie in wetenschappelijk onderzoek stimuleren. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.
 

Lees ook