YUFE – the making of

In 2019 werd Young Universities for the Future of Europe (YUFE), een door de UM geleide alliantie, uitgeroepen als het meest belovende antwoord op de oproep van de Europese Commissie tot het ontwikkelen en implementeren van een eerste model voor een Europese universiteit. Daniela Trani, directeur van YUFE, vertelt waarom en hoe ze het Europees hoger onderwijs wil veranderen.

Een complete nieuwe studie-opzet met gepersonaliseerde curricula? Ongeëvenaarde mobiliteit met studiemodules en stages in 10 landen en volledige integratie in lokale gemeenschappen? Wat YUFE in het vooruitzicht stelt is werkelijk gigantisch, net als de inspanning die ervoor nodig was om het voor elkaar te krijgen, onder de meest uitdagende omstandigheden denkbaar.

Daniela Trani, directeur van YUFE, was opgetogen toen in de zomer van 2020 de eerste lichting van start ging. “We willen studenten uit alle achtergronden, ongeacht hun sociale milieu, inkomen of opleidingsniveau van hun ouders. We moeten een systeem in het leven roepen waarbij studenten niet afgeschrikt worden door de kosten voor reizen en wonen in het buitenland.” Zelf wilde ze altijd al naar het buitenland – haar ouders waren nooit buiten de landsgrenzen geweest – maar ze kon zich geen Erasmus-semester veroorloven.

Napolitaanse kosmopoliet

Het was voor haar van cruciaal belang om haar postdoctorale opleiding in het buitenland te volgen. “De grootste uitdagingen en mogelijkheden liggen buiten je comfort zone – daar leer je wie je bent en wat je kunt.” De Napolitaanse studeerde natuurkunde en verliet uiteindelijk Italië, zo niet de aarde, om in Philadelphia te promoveren op thoracale oncologie en toegepaste biotechnologie, waarna ze aan de Georgetown University in Washington DC een postdoc ruimtestralingbiologie deed. Trani kwam als wetenschapper naar Nederland, maar werd beleidsadviseur in de hoop dat ze buiten het laboratorium een verschil zou kunnen maken.

“Je moet ervaring opdoen met andere manieren van denken; dat maakt het makkelijker om open te staan voor andere perspectieven er daar respect voor te hebben.” Ze wil dat YUFE het mogelijk maakt dat iedereen die dat wil dit ook kan ervaren – in het belang van Europa. Leden van de elite, die vanwege hun rijkdom al toegang hebben tot grenzeloos Europees onderwijs, maken “deel uit van een beperkte internationale realiteit die in onvoldoende mate representatief is voor de maatschappij als geheel.”

Volledige integratie in samenlevingen en kostenbesparingen gaan hand in hand. In Maastricht zijn er al programma’s waarbij studenten zich inzetten voor hun gemeenschap in ruil voor huurverlaging, of waarbij ze gekoppeld worden aan ouderen. “In de YUFE-alliantie delen we ideeën en succesvolle voorbeelden uit de praktijk en kijken wat het beste werkt, en waar. Het gaat over experimenteren en het ontwikkelen van nieuwe concepten en oplossingen, maar ook over pragmatisch zijn en voortbouwen op de vele succesvolle praktijkvoorbeelden bij verschillende partners en hun lokale gemeenschappen.”

Florian Raith
Students in Common Room

Precies in het Europese straatje

Students in Common Room

Trani en haar collega’s van Academic Affairs ondersteunden het College van Bestuur van de UM bij hun inspanningen om het voortouw te nemen. Het Young European Research Universities Network, dat is opgericht door onder meer de UM, faciliteert samenwerking in onderzoek, onderwijs en dienstverlening aan de maatschappij. De gedeelde waarden in het netwerk maakten het een ideaal jachtgebied om bondgenoten te zoeken.

“Aanvankelijk waren we op zoek naar maximaal zes partners, maar we vonden kracht door diversiteit belangrijk.” YUFE probeerde ook om geografisch inclusief te zijn. “De University of Cyprus had hele goede resultaten laten zien in innovatief onderzoek dat door Europa was gefinancierd. Als jonge en dynamische universiteit die van geopolitiek belang is, was het een goede kandidaat.”

Trani was er heel blij mee dat de universiteiten van Torún en Rijeka ook academische partners werden, met het oog op het Oost-Europese perspectief respectievelijk dat van de westelijke Balkan. “We kozen onze partners om onze visie completer te maken, en vanwege wat wilden bereiken in termen van bijvoorbeeld inzetbaarheid, online onderwijs, extracurriculaire competenties en betere toegang tot hoger onderwijs voor mensen voor wie dit tot nu toe buiten bereik bleef.”

‘UM & Europa’ in de spotlight
In 2022 bestaat het Verdrag van Maastricht 30 jaar. Een goed moment om weer eens stil te staan bij de Europese eenwording. Van 11 tot en met 13 februari 2022 vindt daarom de bijzondere Conferentie over de Toekomst van Europa plaats in Maastricht. Redenen genoeg voor dé Europese universiteit van Nederland om uit te pakken met een nieuwe serie verhalen, en om al onze informatie rondom ‘de UM en Europa’ nog eens op een rij te zetten. Lees meer.

YUFE

Wil je meer informatie over YUFE? Lees hier meer.