TWIN4MERIT en TWIN2SUSTAIN

YERUN partners versterken onderzoek en innovatie in Cyprus

Van 10 tot 14 juni zijn ze weer in Maastricht: een select groepje jonge onderzoekers van de Universiteit van Cyprus (UCY). Ze komen voor een trainingssessie bij UNU-MERIT, de tweede van vier sessies die tussen 2023 en 2025 gepland staan. De training is onderdeel van het TWIN4MERIT-project dat gericht is op het stimuleren van excellent onderzoek en innovatie aan de UCY.

Het TWIN4MERIT-project is een vorm van samenwerking op het gebied van Management and Economics of Research and Innovation. Het wordt gefinancierd door het Horizon Europe-programma van de EU. Voorstellen zijn ingediend na een WIDERA/Twinning-oproep. 

Het project heeft als doel om de capaciteiten aan de UCY te vergroten door middel van onderzoeks- en trainingsactiviteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise van UNU-MERIT aan de Universiteit Maastricht en Universidad Carlos III de Madrid. De universiteiten die betrokken zijn bij het project maken ook deel uit van het Young European Research Universities Network (YERUN), dat samenwerking bevordert op het gebied van onderzoek, onderwijs en dienstverlening aan de maatschappij.

TWIN4MERIT participants at UNU-MERIT in Maastricht
TWIN4MERIT deelnemers bij UNU-MERIT in Maastricht

June session

Tijdens de sessie in juni zal René Wintjes, senior research fellow bij UNU-MERIT en gespecialiseerd in regionaal innovatiebeleid, de eerste training verzorgen. Daarna zullen universitair docent Gowri Gopalakrishna (FHML), senior onderzoeker Hugo Hollanders en universitair docent  Nordine Es-Sadki (UNU-MERIT) een bijdrage leveren. 

Aan bod komen onderwerpen als het verwerken van innovatiegegevens voor beleid en het uitvoeren van enquêtes. Daarbij is er volop gelegenheid voor de startende onderzoekers van UCY om hun ideeën te bespreken met medewerkers van UNU-MERIT.

Es-Sadki is de coördinator van het project. Hij zegt dat deze samenwerking “goed aansluit bij de doelstellingen van UNU-MERIT om maatschappelijk beleid en innovatieonderzoek te bevorderen, onderwijs aan te bieden en kennis te verspreiden om het potentieel van innovatie volledig te benutten voor inclusieve en duurzame ontwikkeling.”

Het initiatief kwam in 2022 van de Universiteit van Cyprus. Die benaderde YERUN-partner Universiteit Maastricht / UNU-MERIT om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen voor een onderzoeksproject over de economische aspecten van onderzoek en innovatie. Daarop ontwikkelde Nordine Es-Sadki een voorstel in nauw overleg met onderzoekers van UCY. Dat resulteerde in de toekenning van twee Horizon Twinning-projecten aan UNU-MERIT, die nu beide worden geleid door Es-Sadki.

Nordine Es-Sadki teaching at UNU-MERIT
Nordine Es-Sadki doceert aan UNU-MERIT

Onderzoek naar duurzame ontwikkeling

Vanaf oktober 2024 zal het tweede driejarige project, TWIN2SUSTAIN, zich richten op de sociaaleconomische aspecten van onderzoek naar klimaatverandering en duurzame ontwikkeling op Cyprus.

Het eiland wordt zwaar getroffen door de klimaatcrisis en daardoor is onderzoek naar klimaatverandering in het oostelijke Middellandse Zeegebied, het Midden-Oosten en Noord-Afrika (EMMENA) van cruciaal belang. De Universiteit van Cyprus (UCY) is al actief op het gebied van onderzoek naar duurzame ontwikkeling, met name op het gebied van water, hernieuwbare energie en oceanografie, maar de sociaaleconomische dimensies van duurzame ontwikkeling zijn daarbij niet voldoende opgepakt. Het gaat dan om zaken als gendergelijkheid, innovatierecht, wetenschapsdiplomatie, economische ontwikkeling, armoedebestrijding en inkomensongelijkheid.

Op weg naar excellent onderzoek

Het TWIN2SUSTAIN project wil deze leemte opvullen met behulp van de gespecialiseerde kennis van instellingen als UNU-MERIT en de Universiteit Antwerpen. UANTWERP maakt ook deel uit van het YERUN-netwerk. De samenwerking is gericht op het versterken van het onderzoek naar duurzame ontwikkeling bij UCY consolideren, met een sterke focus op de genoemde socio-economische aspecten. 

Het project, dat ondersteund wordt door een Horizon Europe/Twinning subsidie en waarbij verschillende vakgroepen van UCY betrokken zijn, streeft naar excellent onderzoek bij UCY wil het meer internationaal zichtbaar maken. Daarnaast wil het netwerkmogelijkheden en innovatie op het gebied van duurzame ontwikkeling versterken.

Coördinator Es-Sadki hoopt dat deze onderzoeksprojecten het onderzoek en de innovatie aan de Universiteit van Cyprus aanzienlijk zullen verbeteren. Ze geven ook onderzoekers van UNU-MERIT en de Universiteit van Maastricht de kans om samen te werken met YERUN-partners aan innovatieonderzoek voor inclusieve en duurzame ontwikkeling.

Lees ook

  • De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft dr. Marieke Hopman en dr. Guleid Jama financiering toegekend voor hun nieuwe onderzoeksproject CHILD-WAR. 

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • De Algemene Vergadering van YERUN besprak dit jaar de voortgang van projecten, het onderzoeksplatform voor samenwerking en de 10e verjaardag van het netwerk van jonge Europese onderzoeksuniversiteiten.