Willemijn Jansen wint Young Outstanding Researcher Award

Willemijn Jansen, universitair docent neuropsychologie en sinds 2012 als onderzoeker verbonden aan het Alzheimer Centrum Limburg, heeft de Young Outstanding Researcher Award gewonnen. De neuropsycholoog die sinds 2012 werkzaam is bij Alzheimer Centrum Limburg wint met deze talentprijs €100.000 voor dementieonderzoek.

Het onderzoek van Willemijn Jansen richt zich op mensen die de ziekte van Alzheimer hebben, maar er niet aan lijden en dus ook geen dementie ontwikkelen. Deze mensen blijken een soort weerstand te hebben.

Op basis van deze waarneming onderzoekt Willemijn de eiwitten in het hersenvocht en of deze eiwitten ook in het hersenweefsel te vinden zijn. Haar onderzoek zou de eerste grote stap kunnen zijn in het ontwikkelen van een behandeling voor Alzheimer dementie.

In haar nominatie video vertelt Willemijn meer over haar onderzoek en ambities.

YOR award
Gerjoke Wilmink overhandigt de cheque van de YOR-award aan dr. Willemijn Jansen

Willemijn Jansen werd onder andere voorgedragen door Prof. dr. Frans Verhey, oprichter van het Alzheimer Centrum Limburg. Hij schreef het volgende:

“Willemijn slaagde erin gegevens te verzamelen van meer dan 90 cohorten wereldwijd door persoonlijk contact op te nemen met hoofdonderzoekers van studies en hen over te halen samen te werken door hun gegevens te delen, wat een ongekende prestatie is in het Alzheimer-onderzoeksveld. Zij richtte het unieke consortium 'Amyloid Biomarker Study' op met internationaal gerenommeerde onderzoekers van over de hele wereld. Bovendien is zij erin geslaagd financiering te verkrijgen uit verschillende bronnen, waaronder een farmaceutisch bedrijf, voor het uitvoeren van onderzoek binnen dit consortium voor haarzelf en voor twee promovendi die door haar worden begeleid.

Met haar Veni-onderzoek is Willemijn vastbesloten de identificatie van nieuwe preventieve behandelingen te bevorderen, alsmede de heterogeniteit van de ziekte van Alzheimer verder op te helderen door onderzoek te doen naar de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de weerstand tegen de pathologie van de ziekte van Alzheimer. Dit onderzoek zal van groot belang zijn voor de wetenschappelijke gemeenschap en de patiënten van morgen. Ook binnen ons Alzheimer Centrum en de onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland vormt dit onderzoek een essentiële verbindende factor tussen onze pijlers diagnostiek en preventie.”

Lees ook

  • Tijdens de Bachelor Open Dag van 24 februari verwelkomden we 2393 studiekiezers. De meesten waren zeer tevreden, zo bleek uit de reacties.

  • Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gaan de diensten voor de euregionale en internationale arbeidsmarkt van Zuid-Limburg langjarig continueren. UM ondersteunt met raad en daad bij het aantrekken en behouden van Euregionaal en internationaal talent.

  • Wat hebben patiënten met een lagere sociaaleconomische status nodig om beter meegenomen te worden in preoperatieve optimalisatieprogramma’s? Hoe kunnen we de zorg voor jongeren met mentale problemen toegankelijker maken? Twee voorbeelden van onderzoekslijnen die dankzij het sectorplan Versnellen op...

Meer nieuws