10 mei 2022

Willemijn Jansen wint Young Outstanding Researcher Award

Willemijn Jansen, universitair docent neuropsychologie en sinds 2012 als onderzoeker verbonden aan het Alzheimer Centrum Limburg, heeft de Young Outstanding Researcher Award gewonnen. De neuropsycholoog die sinds 2012 werkzaam is bij Alzheimer Centrum Limburg wint met deze talentprijs €100.000 voor dementieonderzoek.

Willemijn Jansen werd onder andere voorgedragen door Prof. dr. Frans Verhey, oprichter van het Alzheimer Centrum Limburg. Hij schreef het volgende:

“Willemijn slaagde erin gegevens te verzamelen van meer dan 90 cohorten wereldwijd door persoonlijk contact op te nemen met hoofdonderzoekers van studies en hen over te halen samen te werken door hun gegevens te delen, wat een ongekende prestatie is in het Alzheimer-onderzoeksveld. Zij richtte het unieke consortium 'Amyloid Biomarker Study' op met internationaal gerenommeerde onderzoekers van over de hele wereld. Bovendien is zij erin geslaagd financiering te verkrijgen uit verschillende bronnen, waaronder een farmaceutisch bedrijf, voor het uitvoeren van onderzoek binnen dit consortium voor haarzelf en voor twee promovendi die door haar worden begeleid.

Met haar Veni-onderzoek is Willemijn vastbesloten de identificatie van nieuwe preventieve behandelingen te bevorderen, alsmede de heterogeniteit van de ziekte van Alzheimer verder op te helderen door onderzoek te doen naar de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de weerstand tegen de pathologie van de ziekte van Alzheimer. Dit onderzoek zal van groot belang zijn voor de wetenschappelijke gemeenschap en de patiënten van morgen. Ook binnen ons Alzheimer Centrum en de onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland vormt dit onderzoek een essentiële verbindende factor tussen onze pijlers diagnostiek en preventie.”