21 mei 2019
De rol van naturalisatie in de integratie van migranten

Wetenschap in plaats van onderbuikgevoelens

De vraag of en hoe naturalisatie (het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit) bij kan dragen aan de integratie van migranten, is een politiek heet hangijzer. Breed wetenschappelijk onderzoek is er nog niet veel naar gedaan. Prof. dr. Maarten Vink van de Universiteit Maastricht dicht dat gat uiterlijk in 2021, met een grootschalige, internationaal vergelijkende studie naar het effect van naturalisatie. In de tussentijd wees de Nederlandse Eerste Kamer een wetsvoorstel om immigranten twee jaar langer te laten wachten al af, mede op basis van adviezen van prof. Vinks onderzoeksgroep.

Door: Femke Kools