12 mei 2022
Nieuw onderzoek ROA

Werkgerelateerd leren daalt in eerste covid jaar

De deelname aan cursussen onder werkenden is gedaald van 54 procent in 2017 naar 51 procent in 2020. Ook de tijd besteed aan taken waarvan men kan leren is gedaald. Deze afname in werkgerelateerd leren lijkt het gevolg van de pandemie. Echter, het belang van informeel leren in de totale leertijd onder werkenden is onveranderd hoog: van de totale tijd die werkenden in 2020 aan leeractiviteiten besteedden had maar liefst 91 procent betrekking op het informeel leren tijdens het werk. Dit en meer blijkt uit het rapport ‘Leven lang ontwikkelen in Nederland’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.