Welzijn centraal tijdens conferentie over gezonde gebouwen

Terwijl de energiecrisis ons meer dan ooit dwingt om kritisch naar het klimaat in onze gebouwen te kijken, is het belangrijk om het welzijn van de gebruikers niet uit het oog te verliezen. Dit is de centrale gedachte achter de HealthBuild-conferentie die onderzoekers van de Universiteit Maastricht samen met andere partners organiseren op donderdag 13 oktober. Tijdens deze conferentie gaan wetenschappers in gesprek met technici, architecten, bestuurders én gebruikers.

Binnenklimaat van belang

Mensen ontwerpen en maken gebouwen om in te wonen, werken en leren, maar uiteindelijk heeft zo’n gebouw ook effect op de mens. Hoe prettig, productief en fit voelen we ons in dat gebouw? Wat is de invloed van het binnenklimaat, maar ook van alle technische voorzieningen en zelfs de omgeving op ons welbevinden? Duidelijk is wel: een gezond gebouw zorgt voor een gezonde gebruiker.

Theorie en praktijk

“De energie-efficiëntie van gebouwen wordt steeds beter, door onder meer betere isolatie, intelligente verlichting en luchtfilters. Maar het betekent niet altijd dat die gebouwen ook beter zijn voor onze gezondheid en welzijn”, aldus Hoogleraar Vastgoed Nils Kok. “Tijdens de conferentie bespreken we de nieuwste technieken om het binnenklimaat te meten, analyseren we wat er in gebouwen gebeurt die al goed scoren op dit gebied en bepreken we relevante ontwikkelingen met bestuurders en beleidsmakers.

Tapijn als voorbeeld

De voormalige Tapijnkazerne, inmiddels in gebruik door de Universiteit Maastricht, dient daarbij als best practice. Bij de renovatie is nagedacht over de inrichting, het lichtgebruik, de luchtkwaliteit, maar er is ook aandacht voor het stimuleren van een gezond bewegingspatroon bij medewerkers en studenten. “De bedoeling is om de nieuwe kennis die we hier hebben opgedaan vervolgens mee te nemen in alle vastgoedactiviteiten van de universiteit”, aldus Kok.

Tapijn Outside

Lees ook