27 juli 2018

Waarom internationale organisaties hun bestaansrecht kunnen verliezen

Hoe komt het dat internationale organisaties op een gegeven moment sommige bevoegdheden verliezen of zelfs door de lidstaten worden afgeschaft?  Dr. Hylke Dijkstra, directeur van de MA European Studies van de Universiteit Maastricht gaat hier onderzoek naar doen. Hij borduurt hiermee voort op eerder onderzoek dat laat zien hoe dergelijke organisaties ontstaan en zich ontwikkelen. Over verval en opheffing is echter nog weinig bekend. Dankzij een ERC beurs van 1,5 miljoen kan hij de komende jaren zijn wetenschappelijk onderzoek verder uitbreiden en een eigen onderzoeksgroep samenstellen.

Dijkstra: “Maar liefst een derde van de internationale organisaties die de vorige eeuw zijn ontstaan, zijn inmiddels formeel ontbonden. Organisaties zoals de NAVO, UNESCO en de Wereldhandelsorganisatie staan onder druk. Kijk ook naar de EU, met de op handen zijnde Brexit. Andere internationale organisaties lijken het wel nog goed te doen. Hoe komt dit? Ik ga me met name verdiepen in de institutionele eigenschappen van dergelijke organisaties om dit te achterhalen.”

Onderzoeksdirecteur Thomas Conzelmann, hoogleraar internationale betrekkingen van de Maastrichtse Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen  is verheugd over de toekenning van de beurs: “Dit onderzoek helpt ons beter inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij het succes en de neergang van wereldwijde organisaties. Als internationale universiteit kunnen we op deze manier wellicht ontdekken wat er nodig is om problemen op het gebied van wereldwijde samenwerking te voorkomen.”

Over ERC
De ERC Starting Grant is een prestigieuze persoonsgebonden beurs van de European Research Council in het kader van het Horizon 2020 programma.