1 juli 2022

Vier Vidi-beurzen voor talentvolle onderzoekers Universiteit Maastricht

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 4 ervaren onderzoekers van de Universiteit Maastricht een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

De laureaten en hun onderzoek:

Veerle Melotte2

Als darmkanker nerveus wordt

Hoewel het momenteel algemeen bekend is dat zenuwcellen in de omgeving van de tumor de prognose van darmkanker patiënten negatief beïnvloeden, is de rol van deze zenuwcellen in het kankerproces relatief onbekend. Dr. Veerle Melotte, verbonden aan de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML), gaat deze zenuwcellen uitgebreid karakteriseren en ontrafelen hoe ze het ontstaan en de progressie van darmkanker kunnen reguleren.

Bekijk ook haar video Hersens in je buik

Leto_Peel

Netwerken reconstrueren op basis van onzekere, in de tijd evoluerende gegevens

Verzameling van data is onderhevig aan fouten, zoals meet- en observationele fouten. Via dit project zal Dr. Leto Peel onderzoeker bij de 'School of Business and Economics (SBE) methodes ontwikkelen om met onzekere netwerkdata om te gaan om effectievere analyse van complexe systemen mogelijk te maken, van cellulaire biologie tot onze sociale interacties.

Lees meer op de research website van Leto

Sebastian Steinlechner

Tweekleuren laserlicht om Einstein Telescope te controleren

De Einstein Telescoop gebruikt laserlicht om héél precies de afstand tussen twee spiegels, die op een aantal kilometers afstand van elkaar opgehangen zijn, te meten: een verschuiving van die afstand verraadt dat er een zwaartekrachtsgolf voorbij gekomen is. De spiegels zijn gemaakt van siliciumkristallen en hebben een specifieke kleur laserlicht nodig om de hoogste meetgevoeligheid te behalen. Dr. Sebastian Steinlechner, onderzoeker bij de Faculteit Science and Engineering (FSE), zoekt via de ETpathfinder uit hoe je deze laserkleur met een andere kleur kan combineren om de positie van de spiegels zo stabiel mogelijk te maken, waardoor de Einstein Telescoop gevoelig genoeg is om zelfs de zwakste zwaartekrachtsgolven te kunnen horen.

Lees meer over de ETpathfinder in Maastricht

Ines_wilms

Big Data: Door de bomen het bos leren kennen

Fijnmazige data zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij: smartphones, sensoren, het internet en sociale media bieden mogelijkheden om data ogenblikkelijk te registreren, en dit vaak voor een grote groep individuen of producten tegelijkertijd. Echter, wanneer we zulke gegevens wensen te gebruiken ter ondersteuning van een economisch beslissingsprobleem, doen we er dan ook goed aan om ze te gebruiken zoals ze worden aangeleverd of bemoeilijkt hun fijnmazigheid net het vergaren van de juiste informatie? Dr. Ines Wilms van de School of Business and Economics (SBE) ontwikkelt samen met andere onderzoekers nieuwe statistische methoden die de gegevens optimaal aggregeren, zodat betrouwbare beslissingen genomen kunnen worden.

In deze video legt Ines zelf uit waar ze aan werkt.

NWO-Talentprogramma

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.