17 juli 2018

VENI-beurs voor dr Vigjilenca Abazi

abazi

Vigjilenca Abazi, universitair docent Europees recht bij de capgroep internationaal en Europees recht, Universiteit Maastricht heeft een VENI-subsidie ​​van 250.000 euro toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). VENI is bedoeld voor excellente onderzoekers die een opvallend talent hebben voor wetenschappelijk onderzoek. Vigjilenca zal de juridische positie van klokkenluiders in de EU onderzoeken.  Ze beoogt een helder conceptueel raamwerk te schetsen en werkbare beleidsvoorstellen te doen om de rechtsbescherming van klokkenluiders te verbeteren.