24 november 2020

Veilige UM-gebouwen, wie zorgen daarvoor?

Telkens wanneer we in coronatijd een van de UM-gebouwen binnengaan, ontsmetten we onze handen met desinfecteringsmiddel dat in zuilen gereedstaat. In de onderwijs- en vergaderruimtes liggen altijd pakketjes gereed met ontsmettingsdoekjes en er staat een rode emmer, speciaal voor de gebruikte doekjes. De looproutes in de gebouwen zijn allemaal met stickers aangegeven en je kunt op de deur van iedere ruimte precies zien hoeveel mensen zich daarin mogen bevinden. We zijn er al helemaal aan gewend, maar denkt een van ons ooit erover na wie daar allemaal voor zorgt? Maak kennis met het Rapid Response Team en de Locatieteams van Facility Services.