Van Student en Stad naar Studentenstad

Dankzij zeven pilots kreeg het programma Student en Stad in 2017 een gezicht. De pilots krijgen een vervolg, maar de naam van het programma wordt aangepast. “Student en stad suggereert een tegenstelling tussen die twee woorden”, meent coördinerend wethouder Mieke Damsma. “Door de naam te veranderen in Studentenstad leggen we juist de nadruk op de verbinding.” Hoe twee spaties het verschil kunnen maken.

Meyke Houben

Damsma opende op 10 oktober de Stadsronde over het thema ‘Student en Stad’, die voor de gelegenheid plaatsvond in het net geopende Student Hotel. Voor het komende jaar heeft de gemeente budget vrijgemaakt om het programma te continueren, waarbij lering wordt getrokken uit de uitkomsten van de afgelopen zomer gehouden evaluatie van ‘Student en Stad’. Maastricht is landelijk koploper wat betreft de gezamenlijke ambities met de UM op het gebied van student en stad, zo wijst de evaluatie uit. Maar er zijn ook nog verbeterpunten, met name als het gaat om de werkvorm en overlegstructuren.

Pilots

Het afgelopen jaar hebben zeven pilots gelopen, die hebben bijgedragen aan het optimaliseren van de leefbaarheid voor bewoners en studenten. Platforms als Mymaastricht.com en Kaleido (voorheen de International Students Club) richten zich vooral op de buitenlandse student. Mymaastricht geeft informatie over praktische zaken rondom onder meer gezondheid, vervoer, financiën en vrijetijdsbesteding, Kaleido organiseert evenementen voor en door studenten, zoals een international comedy night of een debat over de gemeenteraadsverkiezingen.

Met vragen over huurrecht kunnen studenten vier keer per week tijdens het spreekuur terecht bij de Housing Helpdesk. De medewerkers geven advies of informatie, maar bieden als het nodig is ook ondersteuning bij het traject naar de Huurcommissie en/of de rechter. In het afgelopen jaar zijn ruim 200 zaken behandeld, waarmee in totaal zo’n 30.000 euro aan te veel betaalde huur, onterecht ingehouden waarborgsommen en bemiddelingskosten is bespaard.

Betrouwbaar

De meeste studenten in Maastricht wonen op kamers. Om er zeker van te zijn dat een studentenwoning veilig en betrouwbaar is, hebben particuliere verhuurders in Maastricht, samen met onder meer gemeente, UM en Zuyd Hogeschool, het Keurmerk Prettig Wonen in het leven geroepen. Dit keurmerk, dat uniek is in Nederland, laat huurders in één oogopslag zien dat de woning in orde is qua brand- en inbraakveiligheid en dat de verhuurder betrouwbaar en goed bereikbaar is. Bijzonder is ook dat leefregels een nadrukkelijk onderdeel vormen van het keurmerk. Zo is voor bewoners en omwonenden duidelijk wat zij over en weer van elkaar mogen en kunnen verwachten.

Het programma Student en Stad probeert de kloof tussen de reguliere bewoners van de stad en de studenten te verkleinen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het Match-project. Match verbindt studenten die zich willen inzetten voor de samenleving met maatschappelijke organisaties. Door zich in te zetten als vrijwilliger, ontwikkelen studenten zich verder en dragen ze bij aan de aanpak van problemen als laaggeletterdheid, taalachterstand, integratie van statushouders en eenzaamheid.

studentenstad2

Overlast

Geen studentenstad zonder klachten over overlast. In Maastricht hebben vooral de binnenstad, Wyck, Limmel, Belfort en Brusselsepoort te lijden onder de aanwezigheid van luidruchtige studenten. De pilot Student en Leefbaarheid is erop gericht om de meldingen van overlast te monitoren en de burgers het signaal te geven dat hun klachten serieus worden genomen. De afgelopen maanden is er diverse malen overleg geweest in de betrokken buurten. Ook zijn jongerenbuurtbemiddelaars, studenten die zijn opgeleid tot buurtbemiddelaars, ingezet. Op de universiteit wordt studenten uitgelegd dat ze feesten op de kroeg moeten houden en niet in studentenhuizen. Om het probleem nog beter te kunnen tackelen, wordt de pilot verlengd tot de zomer van 2018.

Na afloop van de presentaties klonk er waardering voor de samenwerking tussen gemeente en de UM. Toch waren er ook kritische noten. Zo vroeg PvdA-raadslid Antoine van Lune zich af of Student en Stad tot nu toe wel genoeg heeft bereikt. Pascal Breuls, directeur Studenten Service Centrum van de UM, meende van wel, gezien de beperkte financiële middelen. “Voor een ambitieus programma als Student en Stad is 150.000 euro niet veel. Om ons doel te bereiken, is meer geld nodig.” Tijd is ook een belangrijke factor, meende projectleider Simone van der Steen. “Student en Stad speelt zich af op het grensvlak van verantwoordelijkheden. De meest makkelijke zaken zijn opgepakt bij de start van Student en Stad in 2013. Verschillende projecten met de kennisinstellingen zijn belegd in andere verbanden, zoals bijvoorbeeld de Maastricht Health Campus. We hebben tijd nodig gehad om op één lijn te komen. Maar nu zijn we zo ver dat we een schifting kunnen maken tussen regulier beleid en de speciale projecten die Student en Stad heeft opgepakt.”

Het komend jaar benut Student en Stad om de betekenis van Maastricht als internationale studentenstad verder te benadrukken. De focus blijft ook gericht op leefbaarheid en integratie, communicatie en een boeiend en bloeiend studentenleven. Nieuw in 2018 is de aandacht voor carrièreperspectieven voor starters op de arbeidsmarkt.

    

Lees ook

  • Beginnen aan een nieuwe studie kan eenzaam zijn voor een student. Uni-Life is een platform dat studenten samenbrengt. In de app vind je alle evenementen en activiteiten die plaatsvinden op de Universiteit Maastricht.  Student Luisa Congedo is een ambassadeur van het platform.

  • Tijdens de Bachelor Open Dag van 24 februari verwelkomden we 2393 studiekiezers. De meesten waren zeer tevreden, zo bleek uit de reacties.

  • Met de dit jaar gestarte bachelor Computer Science versterkt de Universiteit Maastricht zijn positie verder als bèta-universiteit. De belangstelling voor de nieuwe opleiding was boven alle verwachting: zo’n 300 studenten uit alle hoeken van de wereld gingen in september aan de slag. “De...

Meer nieuws