Verkiezingen Dienstraden

Van klacht naar verbetering

Tot en met 27 februari kunnen medewerkers zichzelf kandidaat stellen voor de Dienstraden. Voorzitter van de Universiteitsraad Teun Dekker legt uit hoe je daarmee echt de kans krijgt om de werkomstandigheden aan de UM te verbeteren. En waarom dat belangrijk is voor ieders welzijn. 

Aan de universiteit hebben we medezeggenschap op ieder niveau,” legt Teun Dekker uit. “Voor ieder gremium is er een medezeggenschapsorgaan dat tegenwicht biedt.” Dekker is de voorzitter van de Universiteitsraad (UR), het orgaan dat wordt gekozen als schaduw van het College van Bestuur. Daarnaast heeft iedere faculteit een Faculteitsraad en ieder servicecentrum een Dienstraad. De UR en de Faculteitsraad bestaan uit een gelijk aantal medewerkers en studenten. De Dienstraden bestaan uiteraard alleen uit medewerkers. Al deze organen worden verkozen om advies te geven aan en te sparren met het betreffende management.

Serieuze partners in het maken van beleid

De raden hebben een breed scala aan rechten,” vertelt Dekker, die ook hoogleraar Liberal Arts and Sciences Education en vice-decaan Academic Affairs aan het University College Maastricht is. “Ze kunnen informatie opvragen, hun adviezen moeten worden gehoord voordat beslissingen worden gemaakt en voor sommige onderwerpen kan het management niet beslissen zonder hun instemming.” Hij herinnert zich een recente discussie over de manier waarop decanen worden aangesteld. Het College van Bestuur moest toen concessies doen en hun initiële voorstel aanpassen.

“De UM staat eigenlijk heel open in dit gesprek. Natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens, maar het College van Bestuur en de decanen vragen actief om input. Zo kom je tot goede besluitvorming: je moet de worstelingen en behoeftes kennen van de mensen die je aanstuurt. Goed wederzijds vertrouwen en transparantie zorgen voor meer legitimiteit en helpen je een betere manager te zijn.” Dekker was eerder lid van de Faculteitsraad van FSE en werd door de huidige UR in mei 2023 aangesteld als voorzitter.

Een echte kans om het verschil te maken

Het is een geweldige kans om het verschil te maken!” Dekker voegt hieraan toe dat het gemakkelijk is om studenten te vinden die politiek betrokken zijn en zichzelf graag nomineren als kandidaten of als lijsttrekkers. Maar in de servicecentra stellen minder mensen zich kandidaat. “Ik denk dat we beter moeten communiceren en meer bewustzijn moeten creëren dat deze kans er is en hoe belangrijk het is. De meesten mensen brengen het grootste deel van hun niet-slapende uren door op het werk, dus de omstandigheden, het gevoel van keuzevrijheid en gehoord worden, hebben een grote impact op ons welzijn.”

Lid zijn van de UR kost ongeveer een dag per week. Hiervoor krijg je financiële compensatie. Als lid van een Faculteits- of Dienstraad spendeer je ongeveer een dag per maand aan vergaderingen en de voorbereiding daarvan. Dat is minder tijd dan de gemiddelde medewerker steekt in informeel mopperen over werk. Dat kun je dan maar beter op een gestructureerde manier doen, met koffie en iets lekkers erbij. “Je krijgt de kans tegen je leidinggevenden te klagen over het werk – en zij moeten luisteren!”

“Je krijgt de kans tegen je leidinggevenden te klagen over het werk – en zij moeten luisteren!”
Teun Dekker

Alle onderwerpen zijn belangrijk

Nog belangrijker: ze wíllen luisteren. Als lid van deze raden zit je zelf achter het stuur om echte kwesties, groot en klein, aan te pakken. “Je impact varieert van groot tot alledaags; daarin zit de charme.” Een actuele prioriteit is het verbeteren van de toegankelijkheid voor medewerkers en studenten met een functiebeperking of chronische aandoening. Maar ook het plaatsen van een magnetron voor studenten in de universiteitsbibliotheek in de binnenstad heeft heel wat levens weer gemakkelijker gemaakt.

Vergelijkbaar, naast de samenwerking met het MUMC+ en de situatie omtrent internationalisering die een buitenproportioneel effect heeft op de UM, onderwerpen waar de UR druk mee is, “werken we tegelijkertijd aan een heleboel andere dingen, zoals duurzaamheid, Erkennen & Waarderen, politiek activisme en het creëren van een cultuur waarin iedereen welkom is.”

De raden krijgen hun informatie niet alleen via de managementlagen, maar ook van de groepen die zij vertegenwoordigen. “Werkdruk is op dit moment een groot probleem voor veel mensen. Daarom willen wij en de andere raden samenwerken met de decanen en het College van Bestuur om positieve veranderingen voor elkaar te krijgen. Ik krijg echt de indruk dat iedereen beseft dat er stappen moeten worden genomen om het succes van de UM te waarborgen.”

Dekker roept iedereen op te overwegen zichzelf kandidaat te stellen. “Het is een geweldige ervaring en erg leuk om te doen! Je mag een constructieve rol spelen in het vormen van je eenheid, je krijgt inzicht in hoe de organisatie werkt en je leert hoe je goed meedoet in vergaderingen. Het staat bovendien goed op je cv, want je laat zien dat je betrokken bent en dat je veel vaardigheden hebt opgedaan.” En natuurlijk, zo voegt hij snel toe, moet je niet vergeten te stemmen tijdens de verkiezingen.

Leer hier meer over het verkiezingsproces en stel jezelf of anderen kandidaat.

Tekst: Florian Raith

teun dekker

Lees ook

  • Hoe een honoursprogramma knappe koppen voor de regio behoudt 

    KE@Work, een honoursprogramma van de bacheloropleiding Data Science en Artificial Intelligence, biedt ambitieuze studenten de kans om een complex probleem uit de praktijk op te lossen. Dat doen ze terwijl ze aan het werk zijn bij bedrijven...

  • Niets op aarde staat alleen, alles hangt samen en beïnvloedt elkaar. Dit inzicht leidde tot het ontstaan van het bij uitstek transdisciplinaire onderzoeksgebied Earth System Science. Ook op de Brightland Campus Greenport Venlo krijgt het vakgebied voet aan de grond in de vorm van het...

  • Met groot verdriet heeft de Universiteit Maastricht kennisgenomen van het overlijden van Frans de Waal. Frans de Waal was in 2015 de eerste bekleder van de Eugène Dubois leerstoel van de Universiteit Maastricht.