Universiteit Maastricht investeert in zonnepark. “We willen een duurzame werkgever zijn”.

Om de omschakeling naar duurzame energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot te versnellen gaan Universiteit Maastricht en bodemzorg Limburg de voormalige stortplaats Belvedere geschikt maken voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit is vastgelegd in het Maastrichts Energieakkoord met de gemeente Maastricht. We vragen Annemarie van Zeijl en Ruud Bollen hoe de UM bijdraagt aan een duurzamere stad door middel van haar onderzoek, onderwijs & bedrijfsvoering.

Annemarie, waarom ben je betrokken geraakt bij de verduurzaming in Maastricht?

Annemarie: “In 2007 had Groenlinks al een motie in gediend om ervoor te zorgen dat Maastricht in 2030 klimaatneutraal zou zijn. In 2009 is platform Cool opgericht waarin bedrijven, woningcorporaties, de gemeente en burgers iedere zes weken bij elkaar komen om aan dat doel te werken. Ik was er als burger bij betrokken geraakt, maar deed tegelijkertijd ook mijn promotieonderzoek over regionale duurzame ontwikkeling in Limburg. Samen met de gemeente hebben we besloten een opdracht voor onze masterstudenten te maken om een nulmeting van de CO2-uitstoot van de stad te doen, en een strategie te bedenken hoe Maastricht klimaatneutraal kon worden.”

Wat voor aanbevelingen kwamen uit dat onderzoek?

Annemarie: “We hebben een roadmap gemaakt met een stappenplan zodat Maastricht in 2030 klimaat neutraal kan zijn. Het belangrijkste dat we hebben aanbevolen is dat met zo veel mogelijk partijen een energieakkoord moet worden opgesteld zodat partijen samen aan concrete doelen kunnen werken. In 2015 was de UM één van de eerste partijen die zo’n energieakkoord afsloot”

Waarom is dat belangrijk?

Annemarie: “Er is wel nationale wetgeving, maar mensen moeten het uiteindelijk zelf gaan doen. De opgave is zo enorm dat de overheid niet alles zelf kan gaan doen. Dus er moeten ook op lokaal niveau afspraken worden gemaakt.”

En heeft de gemeente jullie aanbevelingen overgenomen?

Annemarie: “We hebben het onderzoek net voor de verkiezingen in 2013 in de raad gepresenteerd. Daarna heeft platform COOL een brief met aanbevelingen samen met het onderzoeksrapport naar de formateur gestuurd. Bij de nieuwe coalitie is er budget vrijgekomen en onder de noemer #MissionzeroMaastricht zijn er inmiddels al verschillende energieakkoorden opgesteld. We hebben dus bij kunnen dragen aan de energie akkoorden door een mengeling van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke impact.”

 Annemarie van Zeijl – Rozema
Annemarie van Zeijl-Rozema

Universitair Docent Duurzame Ontwikkeling bij het duurzaamheidsinstituut MSI van de UM

Wat belooft de universiteit te doen?

Ruud: “Met het energie akkoord van 2015 hebben we afgesproken dat we in 2020 35% groene energie hebben. Dat hebben we gehaald. In het nieuwe energie akkoord van dit jaar hebben we afgesproken om een deel van de energie zelf te gaan opwekken door middel van zonnepanelen. Bodemzorg Limburg, een organisatie die oude stortplaatsen beheert, zocht een bestemming voor de voormalige stortplaats van Belvedère. De grond bleek geschikt te zijn voor zonnepanelen. UM investeert 50 procent in het zonnepark en neemt dus de helft van de zonne-energie af.”

Waarom investeert de UM hierin?

“Natuurlijk is zelf energie opwekken geen onderdeel van de hoofdtaak van de UM. Dat is en blijft namelijk onderzoek en onderwijs. Maar we willen voldoen aan het nationale energieplan, waardoor we flink moeten verminderen qua uitstoot. Bovendien willen we als grote werkgever in de regio graag een goed voorbeeld stellen. We doen het dus vanuit een intrinsieke motivatie om een duurzame werkgever te zijn.”

Hoe veel energie gaat de UM opwekken?

Ruud: “In totaal zal het park goed zijn voor 12 megawatt dus zullen wij 6 megawatt afnemen. Dat is zo’n 30% van de totale energie die de UM gebruikt. De overige 70% gaan we via zon en windenergie elders in Nederland inkopen. Daardoor zijn we in 2022 volledig groen qua energie!”

 

Door Eliza Marx

Ruud Bollen
Ruud Bollen

Directeur Finance bij de UM en heeft het mobiliteitsplan van de UM en het zonnepark onder zijn hoede.

Lees ook

  • Met een bachelordiploma Biomedical Sciences heb je ruime keuze waar je je gedetailleerde kennis over ziekte en gezondheid wilt toepassen. Of je nu in het lab of daarbuiten wilt werken. Lobke Meels is een inspirerend voorbeeld van een carrière buiten het lab. Ze combineerde haar bacheloropleiding...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert samen met Studio Europa een academische conferentie gericht op de komende nieuwe termijn van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

  • Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UM, is geëerd met het Teken van Verdienste van de stad Maastricht. Hij kreeg het ereteken op 6 juni uit handen van locoburgemeester Hubert Mackus vanwege zijn grote verdiensten voor de universiteit en voor Maastricht. Begin juli neemt Nick...