Start bouw zonneweide Belvédèreberg

Bodemzorg Limburg en Universiteit Maastricht hebben de samenwerking opgezocht bij het realiseren van een zonnepark op de voormalige stortplaats Belvédère. Op 4 december 2019 ondertekenden zij daarom gezamenlijk een Maastrichts EnergieAkkoord (MEA). Daarin is vastgelegd dat zij op deze manier een bijdrage leveren aan een duurzame stroomvoorziening voor Maastricht. Op 23 januari vond de starthandeling plaats van de aanleg van dit zonnepark.

Bodemzorg Limburg beheert voormalige stortplaatsen voor gemeenten in heel Limburg en geeft vervuilde bodems en terreinen een nieuwe functie. Op bovengenoemde voormalige stortplaats, worden 30.000 zonnepanelen geplaatst. Het is de bedoeling dat per 1 juni 2020 wordt gestart met de levering van stroom uit dit project aan het elektriciteitsnet. De hoeveelheid groene stroom die hiermee wordt opgewekt, is vergelijkbaar met het jaarlijks verbruik van 3.000 huishoudens. De universiteit financiert de helft van het zonnepark en krijgt in ruil daarvoor 50% van de opgewekte stroom in de vorm van garanties van oorsprong (GvO’s). Dat is goed voor ca. 30% van het elektriciteitsverbruik van de universiteit.

Gemeente Maastricht

Wethouder Gert-Jan Krabbendam: "De aanleg van zonnepark Belvédère is een grote stap naar het verduurzamen van de energie in Maastricht. Het plaatsen van zonnepanelen op daken van de gebouwen alleen is niet voldoende. Ook zonneparken – of zonneweiden – zijn noodzakelijk om de forse klimaatdoelstelling te realiseren en de overstap naar een duurzame energievoorziening vorm te geven. Nu Bodemzorg Limburg en Universiteit Maastricht een MEA hebben ondertekend, kan onderzocht worden of meer oude stortplaatsen geschikt gemaakt kunnen worden voor zonneparken die een bijdrage leveren aan de Limburgse klimaatdoelstelling. Terreinen die voorheen zorgden voor vervuiling, krijgen op deze manier juist een nieuwe duurzame bestemming!"

Bodemzorg Limburg

Directeur Bodemzorg Limburg Dick Rootert: "De locatie Belvédère is in het verleden gebruikt voor het winnen van delfstoffen en nadien is er 3,8 miljoen ton afval gestort. In de periode 2003-2005 is een vloeistofdichte afdichting aangebracht om ongewenste verspreiding van verontreiniging via het grondwater te voorkomen. In 2018 is door de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor dit zonnepark en is na een openbare aanbestedingsprocedure Volta Solar geselecteerd als bouwer en beheerder van dit 11 MW grote zonnepark. De bedoeling is om het park tenminste 25 jaar in gebruik te houden. Bijzonder is de samenwerking met Universiteit Maastricht."

Universiteit Maastricht

Directeur Finance Universiteit Maastricht (UM) Ruud Bollen: "De UM heeft veel monumentale panden, maar weinig daken die geschikt zijn voor zonnepanelen. Dankzij de participatie in het zonnepark Belvédère kan de UM toch een aanzienlijk deel van haar stroomverbruik lokaal en groen opwekken. Dit is een belangrijke stap op de weg naar een duurzame universiteit in 2030."

Onder de vlag van #missionzeromaastricht werken we samen aan een duurzame stad.

Een stad die hard op weg is volledig klimaatneutraal te worden door het toepassen van technisch-economisch en sociaal-maatschappelijke innovaties. Dat doen we door allerlei wegen te bewandelen, samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Eén daarvan is het afsluiten van Maastrichtse EnergieAkkoorden met bedrijven en andere instellingen en organisaties.

_____________________________________________________________________________

Lees ook

  • Negen onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) profiteren dit jaar van een subsidie uit het Research Development Fund (RDF) van het Worldwide Universities Network (WUN). In totaal zijn in de subsidieronde 2019-2020 15 onderzoeksprojecten geselecteerd uit 31 aanvragen. De UM neemt deel in 7...

  • De Keuzegids Bachelors 2020 laat zien dat de drie Liberal Arts colleges van de Universiteit Maastricht onveranderd tot de Nederlandse top behoren. Het University College Maastricht, het University College Venlo én het Maastricht Science Programme bestendigen dan ook hun kwaliteitszegels.

  • De Young Universities for the Future of Europe (YUFE)-alliantie was gisteren in Brussel aanwezig tijdens het startevenement van het European Universities Initiative. YUFE is een van de 17 allianties van Europese universiteiten die door de Europese Commissie zijn geselecteerd om de eerste modellen...