3 februari 2020

Start bouw zonneweide Belvédèreberg

Bodemzorg Limburg en Universiteit Maastricht hebben de samenwerking opgezocht bij het realiseren van een zonnepark op de voormalige stortplaats Belvédère. Op 4 december 2019 ondertekenden zij daarom gezamenlijk een Maastrichts EnergieAkkoord (MEA). Daarin is vastgelegd dat zij op deze manier een bijdrage leveren aan een duurzame stroomvoorziening voor Maastricht. Op 23 januari vond de starthandeling plaats van de aanleg van dit zonnepark.