Maastricht leidt groot consortium

Universiteit Maastricht betrokken bij Green Dealprojecten ter bestrijding van de klimaatcrisis

Onderzoekers van de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht zijn betrokken bij acht projectvoorstellen in het kader van de Green Deal-oproep van de Europese Commissie, die vorig jaar werd gelanceerd. Van deze acht projectvoorstellen leidt SBE de coördinatie van één: het ‘2OC- Towards Climate Neutral and Socially Innovative’ project. Het 2OC consortium is een samenwerkingsverband van 57 partners in Europa en heeft een begroting van € 53 miljoen.

Groenere steden

Steden verbruiken 65% van de energie in de wereld en zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot. Steden helpen groener te worden, is cruciaal als Europa in 2050 een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen bereikt wil hebben. Het doel van het 2OC project is om een ​​ platform te ontwikkelen voor technische, regelgevende, financiële en sociaaleconomische expertise en ondersteuning waarmee steden hun klimaatactieplannen kunnen uit voeren. 2OC biedt een plek voor klimaatactieplannen, een open-source raamwerk voor het inzetten van Climate Data Hubs met digitale tools zoals AI en Internet of Things, en gezamenlijke stedelijke klimaatcontracten.

Europese Green Deal

De Europese Green Deal Call wordt gefinancierd onder Horizon 2020. Het doel is om Europa aan te sporen te herstellen van de coronacrisis door groene uitdagingen om te zetten in innovatiekansen. De projecten die in het kader van deze oproep worden gefinancierd, zullen naar verwachting resultaten opleveren op tien gebieden.

De acht thematische gebieden van de Europese Green Deal zijn:

• Verhogen klimaatambitie
• Schone, betaalbare en veilige energie
• Industrie voor een schone en circulaire economie
• Energie- en hulpbronnenefficiënte gebouwen
• Duurzame en slimme mobiliteit
• Van boer tot bord
• Biodiversiteit en ecosystemen
• Geen vervuiling, gifvrije omgevingen

En twee horizontale gebieden: het versterken van kennis en het mondig maken van burgers. Nodig voor een perspectief op langere termijn bij het realiseren van de transformaties in de Europese Green Deal.

Geselecteerde projecten starten naar verwachting in het najaar van 2021.

Lees ook