7 april 2021
Everybody @ease

Unieke samenwerking in de wijk om kwetsbare jongeren eerder hulp te bieden die aansluit bij hun behoeften

Lokale jongerenwerkers gaan samen met stichting @ease de wijk in om de meest kwetsbare groepen jongeren te helpen en meer kennis te verzamelen over hun situatie, problemen, wensen en behoeften. Stichting @ease is er speciaal voor jongeren tussen 12 en 25 jaar die behoefte hebben aan een luisterend oor. Via een gesprek met leeftijdsgenoten kunnen vragen en zorgen besproken worden: altijd gratis, anoniem als jongeren dat willen en zo laagdrempelig mogelijk. De vrijwilligers van @ease werken direct samen met professionele hulpverleners van lokale zorgpartners. Preventie van psychische en sociale problemen bij adolescenten staat centraal.