17 oktober 2017

UM verwelkomt HKH Prinses Margriet

Als erevoorzitter van de Advisory Board Global Health – een internationale adviesraad voor de masteropleidingen Global Health aan UM en aan McMaster University Canada – nam Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet op 16 oktober deel aan de jaarlijkse vergadering. Voor het zeer internationale gezelschap vroeg de prinses aandacht voor een onderwerp dat haar na aan het hart ligt; het wereldwijde probleem van antibioticaresistentie en de noodzaak van internationale geïntegreerde en gecoördineerde actie van verschillende betrokken sectoren zoals de gezondheid van mens en dier, voedselveiligheid en economie. De prinses toonde zich verheugd over de plaats die dit belangrijke onderwerp heeft in de Global Health curricula van beide universiteiten.