UM ondertekent DORA-verklaring

Rector Magnificus prof. dr. Rianne Letschert ondertekende vandaag, vrijdag 25 oktober, de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Hiermee onderschrijft de Universiteit Maastricht het belang van het anders gaan erkennen en waarderen van wetenschappers. Momenteel worden zij vooral afgerekend op het aantal publicaties in liefst topwetenschappelijke tijdschriften en de hoeveelheid onderzoeksgeld die ze verwerven. Het streven is breder dan dat te gaan kijken en bijvoorbeeld ook maatschappelijke impact, onderwijsactiviteiten en leiderschapskwaliteiten mee te laten wegen. Letschert is zeer betrokken bij deze ontwikkeling, onder meer ook via het landelijke project ‘Erkennen en waarderen van wetenschappers’.

De DORA-verklaring werd in 2012 ontwikkeld door redacteuren en uitgeverijen van wetenschappelijke tijdschriften, als reactie op de toenemende behoefte aan nieuwe manieren om wetenschappelijke ‘productie’ te beoordelen. Beursverstrekkers, academische instituten en meer zijn tot nu toe geneigd kwaliteit van een wetenschapper af te leiden uit diens ‘impact factor’, afgeleid uit het aantal (top)publicaties. De DORA-verklaring werd in 2014 al ondertekend door de Nederlandse vereniging van Universiteiten (VSNU). Het ondertekenen op UM-niveau is een statement om de betrokkenheid bij dit onderwerp te benadrukken en is in lijn met de beleidsnotitie Open Science die het College van Bestuur onlangs goedkeurde.

Doelen van ‘Erkennen en waarderen van wetenschappers’

Het landelijke project ‘Erkennen en waarderen van wetenschappers’, waarin de vier belangrijkste nationale wetenschapsorganisaties VSNU, NWO, NFU en ZonMw samenwerken, vraagt onder meer aandacht voor:

  • diverse loopbaanperspectieven binnen de wetenschap, met vier hoofdrichtingen: onderzoek, onderwijs, kennisvalorisatie en/of leiderschap
  • vernieuwing van methodieken om onderzoek te beoordelen, zowel wat kwaliteit als impact betreft. Het bevorderen van Open Science maakt hier onderdeel van uit.
  • het belonen van ‘team science’, oftewel de samenwerking binnen teams en hun resultaten de aandacht geven die het verdient.

Op 15 november is er een internationale conferentie in Rotterdam over anders erkennen en waarderen van wetenschappers, georganiseerd door VSNU en de European University Association (EAU).

Rianne Letschert over open access en anders erkennen en waarderen van wetenschappers

Lees ook

  • Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gaan de diensten voor de euregionale en internationale arbeidsmarkt van Zuid-Limburg langjarig continueren. UM ondersteunt met raad en daad bij het aantrekken en behouden van Euregionaal en internationaal talent.

  • Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk maatregelen aangekondigd om de instroom van internationale studenten in goede banen te leiden en de Nederlandse taalvaardigheid te vergroten.  De Universiteit Maastricht zet zich in om oplossingen op maat te vinden die passen bij zowel de universiteit...

  • Nederland heeft nog geen nieuwe regering. Daarmee is er nog steeds veel onduidelijkheid, ook voor de UM. Duidelijk is wél dat zeker niet alles blijft zoals het was. Politieke partijen willen het aantal internationale studenten beperken met landelijke regels.

Meer nieuws