UM hoogste groeipercentage vrouwelijke hoogleraren

Dit blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019 die gisteren werd gepresenteerd. Met een groeipercentage van 5,2% zit de Universiteit Maastricht (UM) ver boven de gemiddelde groei van 2.2%. Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de UM is inmiddels 29,7%. Daarmee komt de UM op een gedeelde tweede plaats in de ranking samen met de Universiteit Leiden. De UM heeft zo de streefcijfers voor 2020 ruimschoots gehaald.

Rector Magnificus Rianne Letschert is opgetogen. “Ik ben trots op deze resultaten, we zijn de snelst groeiende universiteit wat betreft het aantal vrouwelijke hoogleraren. De discussies die we hebben gevoerd met onze faculteiten vonden plaats in een constructieve sfeer en hebben tot dit resultaat geleid.  Continue dialoog helpt! Een hoogleraar zei laatst tegen me ‘doordat jij het er steeds over hebt, praten we er nu zelfs over bij het koffiezetapparaat’. Dat is mooi!! Laten we vooral verder gaan op deze weg, niet alleen gericht op het aantal vrouwelijke hoogleraren maar op een meer diverse inclusieve universiteit in het algemeen.”

Bijna één op de vier hoogleraren vrouw 

En dat is nodig, want we zijn er nog niet. Nederland telt volgens de monitor 23,1% vrouwelijke hoogleraren. Bijna één op de vier hoogleraren is vrouw. Daarmee is er nog altijd sprake van een grote oververtegenwoordiging van mannen in de hoogste echelons van de wetenschap en staat Nederland op plek 24 van de 28 EU-landen. Het zal nog tot 2042 duren voordat er evenredigheid zal zijn bereikt, zo liet het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, dat ieder jaar de monitor uitbrengt, berekenen.         

Lees ook

  • Op 25 oktober 2023 wordt voor de vijfde maal de Marc Cornelissen Brightlands Award uitgereikt. Tot 15 juni kunnen kandidaten zich hiervoor aanmelden. De award richt zich op iedereen in de grensregio Nederland-Duitsland-België, die bezig is aan een droom om de circulaire transitie te versnellen. Aan...

  • Zelfstandig besluiten nemen bij vergelijkbare situaties doen computers al volop. Maar kunnen zij ook kennis toepassen op nieuwe feiten? Mark Winands, de kersverse hoogleraar Machine Reasoning bij het Department of Advanced Computing Sciences (DACS), ontwikkelt rationeel handelende computerprogramma...

  • Zou het milieu erbij gebaat zijn als we plastic vervangen door papier of glas? Nee, is het verrassende antwoord van Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics. Zij pleit voor een alternatieve aanpak, gericht op meer bewustwording en kennis op het gebied van recycling.