UM is developing a proposal to aid refugees

The Executive Board is exploring ways in which Maastricht University can support refugees. A small and focused team commissioned by the Executive Board is looking at current options and what could be offered.  ‘We believe, as do so  many others within and outside the university, that it is our social responsibility to find a way to help these people in our country and in our region’, said Prof. Martin Paul, president of Maastricht University: ‘At the moment we are weighing various options. We want to develop an action plan within a relatively short time. As soon as we know more, we will, of course, share it with the entire UM community.’ 

Lees ook

  • Tijdens de Bachelor Open Dag van 24 februari verwelkomden we 2393 studiekiezers. De meesten waren zeer tevreden, zo bleek uit de reacties.

  • Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gaan de diensten voor de euregionale en internationale arbeidsmarkt van Zuid-Limburg langjarig continueren. UM ondersteunt met raad en daad bij het aantrekken en behouden van Euregionaal en internationaal talent.

  • Wat hebben patiënten met een lagere sociaaleconomische status nodig om beter meegenomen te worden in preoperatieve optimalisatieprogramma’s? Hoe kunnen we de zorg voor jongeren met mentale problemen toegankelijker maken? Twee voorbeelden van onderzoekslijnen die dankzij het sectorplan Versnellen op...